הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סרטן הדם" לאנגלית

חפש את סרטן הדם ב: הגדרה מילים נרדפות
leukemia
leukaemia
blood cancer
המסמכים היו כתובים בשפה הרפואית הם תיארו את סרטן הדם בשלב קטלני.
The documents were written in a lifeless medical language and described leukemia in its terminal stage.
למעשה, זה נראה יותר ויותר כמו סרטן הדם.
It's actually looking more and more like leukemia.
בן, יש לך סרטן הדם.
Ben, you have leukaemia.
ג'ורדן, אתמול הוא גילה, שיש לו סרטן הדם
He found out he had leukaemia yesterday.
היו להם יישומים שהבטיחו לאבחן, אפילו לרפא, סוגים מסוימים של סרטן הדם.
They had applications that promised to diagnose, even cure, certain forms of blood cancer.
גרסיה, אני צריך שתשלפי רשימה של מטופלים באזור עם כל סוג של סרטן הדם.
Garcia, I need you to pull a list of patients in the area with any form of blood cancer.
שחפת או סרטן הדם, לדוגמה.
Tuberculosis or leukemia, for example.
למשפחה יש ילד אחד עם סרטן הדם ואחד עם מחלת חיסון עצמי.
The family has one kid with leukemia and one with autoimmune.
אם אין גרעינים לא תקינים אז אין סרטן הדם.
No abnormal nuclei means no leukemia.
אני לא יודע אם זה נחשב לצירוף מקרים, אבל למיטב ידיעתנו לאביו לא היה סרטן הדם.
Well, I don't know if it would qualify as coincidence, but, near as we could tell, his pops never had leukemia.
אמרת גם שהשיטות האלו, שיטות "התכלית", יכולות לרפא את סרטן הדם, לפי הספר שלך ו...
You've also said that these methods, Cause Methods, can cure leukemia, according to your book, and...
אם רק יכולתי להפריע לך, אנו מקבלים דיווחים לא מאומתים מכמה מקורות חדשות באינטרנט, ומכיוון שאנחנו יש לך כאן, מקורות אומרים כי אתה כבר מאובחן והתייחסו למיאלומה אנפלסטית, צורה אגרסיבית של סרטן הדם,
If I could just interrupt you, we are receiving unconfirmed reports from several Internet news sources, and since we have you here, sources are saying that you've been diagnosed and treated for anaplastic myeloma, an aggressive form of blood cancer,
סרטן הדם מתאים יותר
Leukemia's a better fit.
זה בשביל חולי סרטן הדם
Mostly, it's for leukemia patients.
לבן שלה יש סרטן הדם.
Her-Her son has leukemia.
סרטן הדם שלו חזר
His leukemia's back.
צ'רלס, יש לך סרטן הדם
Charles, do you have leukemia?
יש לה את סרטן הדם.
She has leukemia.
אין לי סרטן הדם.
I don't have leukemia.
לא בגלל שיש לו סרטן הדם?
Not for leukemia?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo