הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עִיוְּורוּ" לאנגלית

ובכן, ברור שתחשבי כך כי הדעות הקדומות שלך עיוורו אותך.
Well, of course you would think that, because your preconceptions blind you.
".כי נראה שכולנו עפים בעיוורון"
'Cause it looks like we're all just flying blind
הייתה מגיפת עיוורון לתינוקות שלא ידעתי עליה?
Was there a blind baby epidemic I didn't know about?
ובכן, אינני יכול לעמוד בכך זה כואב עד עיוורון
Well, I can't stand it It hurts me blind
אם טארה צודקת אז אנחנו בעיוורון.
If Tara's right, then we're blind.
בקיצור, אנו טסים בעיוורון אל עתידנו הסביבתי.
We are, in short, flying blind into our environmental future.
לא, אי אפשר להיכנס בעיוורון.
No, we can't go in blind.
עיוורון כפול, עיוורון משולש, עיוורון פשוט?
Double blind, triple blind, simple blind?
ארייה וחברותיה עיוורו" את ג'נה במתיחה שהשתבשה.
Aria and her friends blinded jenna in a prank gone wrong.
התפרצויות געשיות פיזיות זמנית עיוורו אותי.
Psychic solar flares have temporarily blinded me.
רגשותיי עיוורו אותי, אבל ברטה פקחה את עיניי.
I was blinded by my feelings, but Bertha has opened my eyes.
חיים שלמים בעושר ועמדת כוח עיוורו את אחת מעינייך.
A lifetime of wealth and power has left you blind in one eye.
אחות, האם שאיפותייך הקנאיות כה עיוורו אותך?
Sister, has your iealous ambition so blinded you?
יום קלייד ריטר נרצח, עיוורו את עיניי שמש.
The day Clyde Ritter was assassinated, I was blinded by the sun.
אמא פנדה לא עושה שום דבר כי עיוורו אותה כדי שהיא תהיה כנועה יותר.
And the mama panda doesn't do anything about it, because she was blinded to make her more submissive.
אני מבטיחה לך שהמדליות שלו לא עיוורו אותי.
I assure you I wasn't just blinded by all the brass.
אני מצטער, אבל את הרגשות שלך לקלייר יש כמובן עיוורו אותך למה שהיה רגיל לראות בחדר הזה, שהופך אותו ציווי יותר מאשר אי פעם שאנחנו לוקחים שליטה מלאה של וגה.
I'm sorry, but your feelings for Claire have obviously blinded you to what was plain to see in that room, which makes it more imperative than ever that we take full control of Vega.
ואז אתה תכה אותו כשהוא מתנודד בעיוורון!
And then you sock him when he's staggering' around blinded!
בסדר, מייקל, אנחנו פועלים בעיוורון.
Okay, Michael, we're flying blind here.
הלכתי בעיוורון אל תוך האולם עד העיניים שלי התרגלו לחשכה.
I walked blindly into the hall until my eyes adjust to the darkness.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 322. מדויק: 322. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo