הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עבודה במשרה מלאה" לאנגלית

חפש את עבודה במשרה מלאה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
full-time job
full time job
full-time occupation
full-time employment
work full-time
a full-time position
השחקנים הכי מסורים שלהם, זה כמו עבודה במשרה מלאה.
Their most dedicated players, it's like a full-time job.
אנחנו יודעים שאתם בקשתם עבודה במשרה מלאה בברקלי.
We know that you applied for a full-time job at Berkeley.
אתה יודע, אני רק חושב על מה שאמרת קודם, ו, אתה יודע, הם באמת לאהוב אותי במקום והם אמרו שיכולים יש לי ראיון עבודה במשרה מלאה מחר כך פשוט חשבתי שאולי אוכל לילה לבד.
You know, I'm just thinking about what you said earlier, and, you know, they're really liking me at the place and they said that I can have a full time job interview tomorrow so
ונאלצתי להשיג עבודה במשרה מלאה על מנת לשלם את החשבונות.
And I had to get a full-time job to pay the bills.
שני ילדים, עבודה במשרה מלאה לא עומדת בתשלום המשכנתא.
Two kids, full-time job, behind on the mortgage.
לגדל ילדה חולה זו עבודה במשרה מלאה.
BRIAN: Having a child who is sick is a full-time occupation.
אלוהים, זה יהיה עבודה במשרה מלאה.
My God, that would be a full-time job.
אבטחה היא עבודה במשרה מלאה במקום הזה.
You know, running security in this place is a full-time job.
עבודה במשרה מלאה ואתה במקום השני?
A full-time job and you're second?
אישה היא כמו עבודה במשרה מלאה.
A woman is like a full-time job.
להפעיל כנופית פשע, זאת עבודה במשרה מלאה
Running a crime syndicate is a full-time job.
יש לו עבודה במשרה מלאה במחסן.
He has a full-time job now at a warehouse.
ובכן, אתה עבודה במשרה מלאה.
Well, you are a full-time job.
ואז ברגע שקיבלתי תשלום זו הייתה עבודה במשרה מלאה, התחלתי
Then, once I got paid for it, it was a full-time job, I started.
את יכולה לקחת קורסים תוך כדי עבודה במשרה מלאה.
You can take classes while holding down a full-time job.
יש לי עבודה במשרה מלאה שישה ילדים לגדל.
Got a full-time job, six kids to raise.
לא, זאת עבודה במשרה מלאה.
ואז אולי אמצא עבודה במשרה מלאה עם שכר משופר.
Then maybe I'll find something full time with better pay.
אז אני מוכן להציע לך - עבודה במשרה מלאה
So I am prepared to offer you Full-time employment...
זו עבודה במשרה מלאה לא משנה מה את חושבת.
Cataleya, that is a full-time job, no matter what you think.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 120. מדויק: 120. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo