הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עבודת אלילים" לאנגלית

חפש את עבודת אלילים ב: הגדרה מילים נרדפות
idolatry
pagan
paganism
heathenism
פריצות, עבודת אלילים, כישוף.
Licentiousness, idolatry, sorcery... gluttony, and drunkenness.
הכומר לואיס אומר, שלצייר זו עבודת אלילים כמו לסגוד לטבע או משהו.
Reverend Lewis says drawing is idolatry, like worshiping nature or something.
אנחנו שורפים דברים באש ממש עבודת אלילים.
We're settin' stuff on fire- very pagan.
כלומר, כמעט כל מסורת חג המולד היא עבודת אלילים.
I mean, pretty much every Christmas tradition is pagan.
לא היה לי מושג שאינוורנס הייתה חממה של עבודת אלילים מודרנית.
I had no idea Inverness was such a hotbed of contemporary paganism.
זהו שילוב של עבודת אלילים ונצרות.
It's the mixture of paganism and Christianity.
אבל אני הוספתי קצת עבודת אלילים וזן, מכיוון שאני מאמינה במושג האלוהות.
But I throw in a little pagan and Zen, 'cause I believe in the pan-deity concept.
אבל חגיגת יול, העץ, אפילו החליפה האדומה של סנטה הכל שרידים של עבודת אלילים פגאנית.
But the yule log, the tree, even santa's red suit That's all remnants of pagan worship.
"טקסי עבודת אלילים.
The Pagan Rites.
טומאה, עבודת אלילים והתפרעות הבלים וכעס.
Even adultery and lasciviousness, uncleanness, idolatry and rioting, vanity and wrath.
בזכות הוד מלכותו, כולכם זכיתם למושיע מהאפלה, מכבלי שחיתות האפיפיורות עבודת אלילים, ואמונות תפלות.
Thanks to his majesty, you have all been delivered from the darkness and bondage of papal thraldom, idolatry and superstition.
תראה, זה סוג של עבודת אלילים
See, it's a pagan label.
אל תסתכל לשמאלך כשאתה יוצא אם עבודת אלילים מפריעה לך.
Avoid looking left as you exit if idolatry offends you.
מר ואן-דאם, ביליתי שנים רבות במזרח הרחוק עם בעלי - והייתי עדה למה שאפשר לקרוא, עבודת אלילים אבל מעולם לא ראיתי משהו ברברי כמו זה.
Mr Van Damm, I spent many years in the Far East with my husband witnessing what one might call pagan rituals, but I've never seen anything as barbaric as this.
על פי הטקסט הקדום, אלוהים גדל כועס על היהודים עבודת אלילים והכריחה אותם לנדוד במדבר ללא מטרה במשך 40 שנים לפני המאפשר להם להיכנס לישראל.
According to the ancient text, God grew angry at the Jews for idol-worshipping and forced them to wander the desert aimlessly for 40 years before allowing them to enter Israel.
בסדר, אז - יש לנו גנב שמנסה להשיג, איברים של בעלי חיים, יש לנו סמל של עבודת אלילים.
We got a thief who's jonesing for animal parts, we got a pagan symbol, and we got a human pretzel.
אני לא מדברת על וודו ועבודת אלילים.
I'm not talking about some kind of pagan voodoo here.
עבודת אלילים וקניבליזם...
Worship of idols, cannibalism.
אין פה עבודת אלילים.
None of your voodoo stuff here.
בשבילי זה מקום עבודת אלילים.
To me it's a pagan temple.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 305 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo