הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עברייני מין" לאנגלית

sex offender
sex offenders
sexual offenders
sexual predators
הכניס אותה לרשימת עברייני מין ואסורים לטיסה.
Put her on sex offender and no-fly lists.
נוכל לעבור על מסד הנתונים של עברייני מין.
We could go through the sex offender database.
גם עברייני מין צריכים מקום לגור בו
Sex offenders need a place to live, too. Yes!
החשיבה הנוכחית הוא הרוצח שלנו היה מיקוד עברייני מין.
The current thinking is, our killer was targeting sex offenders.
הרצתי בדיקה על עברייני מין שגרים ליד הכנסייה...
I ran a check on the sexual offenders that live near the church...
למה אתה לא לבדוק את מסד נתוני עברייני מין?
Why don't you check the sexual offenders database?
עברייני מין באזור בחורים על תנאי?
Sex offenders in the area, guys on parole?
האם יש עברייני מין בתפוסת שלך?
Are there any sex offenders in your caseload?
אתה מציע חוק שבב עברייני מין.
You're proposing a law to chip sex offenders.
אני אכין רשימה של עברייני מין שמתאימים לפרופיל.
I'm gonna make a list of sex offenders who fit the profile.
הדבר שדיברנו עליו, להיפגש עם עברייני מין שחזרו למוטב,
The thing we were speaking about - meeting reformed sex offenders.
כעורך דין שנהג לייצג עברייני מין,
As a lawyer who used to represent sex offenders,
ישנם יותר מחצי מיליון עברייני מין רשומים בארה"ב.
There are over half a million sex offenders in the United States.
רוב עברייני מין הם אותו הדבר.
Most sex offenders are all the same.
את חושבת שעוד עברייני מין פגעו בי?
More sex offenders you think may have hurt me?
גברת פרלונג אוהבת להזמין זוגות, לא עברייני מין לא רשומים.
Mrs. Furlong likes inviting couples, not unregistered sex offenders.
אני רוצה לעשות בדיקה של כל את עברייני מין הרשומים באזור.
I want you to run a check of all the registered sex offenders in the area.
במפעל האחרון מצאנו 5 עברייני מין ו -8 עובדים לא חוקיים.
In the last factory, we found five sex offenders and eight illegals.
כמו, אני לא יודעת ללכת למפגשים קהילתיים על עברייני מין שגרים ברחוב שלנו.
like - I don't know - go to community meetings about sex offenders who lived on our block.
רוב הילדים שעברו התעללות מינית לא גדלים להיות עברייני מין או פושעים.
The vast majority of child sex victims don't grow up to be sex offenders or criminals.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 162. מדויק: 162. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo