הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עד" לאנגלית

הצעות

9287
3976
3067
3030
2508
1772
1588
המשך ללחוץ על Replay עד שכל התמונות ירווחו כראוי.
Continue to click Replay until all the images are spaced correctly.
פעולה זו גורמת למשימות בקובץ InDesign להופיע כחסרות עד לעדכונן.
This action causes the assignments in the InDesign file to appear as missing until they are updated.
מיס הנדקוט, אני חושב שעדיף שנחכה עד עד שההורים שלך יגיעו
Ms. Endecott, I think it's best that we wait till your parents are with you.
עד שהוא יחזור לסיאטל, או עד שיוכל לאכול בעצמו?
Till he goes back to Seattle or till he can feed himself?
מפאריס, עד אפגניסטן עד רוסיה.
From Paris, to Afghanistan, to Russia.
אני לא עוזב עד עד שתדברי איתי!
I am not leaving until you talk to me!
"אסור לסטור עד עד שהאימונים מסתיימים"
"No slapping until your training is complete"
תמשיך ללכת ואל תסתובב עד שתספור עד חמישים.
Keep walking and don't turn around till you count to fifty.
אני יילחם עד דגל גלי לבן עד ימי הגוסס שלי...
I will fight till the flag waves white Until my dying days...
פשוט אמשיך לשלוח אי-מיילים עד שאצבעותיי יחתכו עד העצם.
Just keep on e-mailing till my fingers are sore to the bone.
ארבע עד שש שעות ביום עד שנראה שיפור.
Four to six hours a day until we see an improvement.
אני מביא אנשים עד לקצה, עד שהם מתחננים להתנקות.
I take people right to the edge till they beg for sobriety.
דרך צל עד לקצה הלילה עד שכל הכוכבים מוארים
Through shadow to the edge of night until the stars are all alight
כמה זמן עד שהוא נשבר, עד המכונה מגמגמת ולא מצליחה?
How long until he breaks, till the machine falters and fails?
ואז אתה שומר את זה ששיחק עד - רק עד
And then you keep that playing until...
החומה מגיעה עד לשמים ותישאר למעלה עד שאגיד אחרת.
The wall extends to the sky and will stay up until I say otherwise.
לעת עתה, עד שהם ישלחו לי את החשבון ולרדוף אותי עד מוות.
For now, till they send me the bill and hound me to death.
לא, אבל תחכי עד יום חמישי עד שתפקידי אותה
I'd wait till Thursday to cash it, though.
עד ירדן, עד שהייתי מסוגלת לנסוע לשם ו...
Until Jordan, until I was able go over there and...
ימשיך עד שאתה מקבל עד שנה ישנה ידוע 10.
Keep going until you get to a unknown 10 year old.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123147. מדויק: 123147. זמן שחלף: 384 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo