הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עד אפס מקום" לאנגלית

חפש את עד אפס מקום ב: הגדרה מילים נרדפות
to capacity
to the brim
to the rafters
packed
sold out
fully booked

הצעות

המרכז האולימפי מתמלא עד אפס מקום.
The Olympic Center filling to capacity.
אנו מלאים עד אפס מקום, אדוני.
We are filled to capacity, sir.
אתה יכול למלא את המקום הזה עד אפס מקום?
Can we fill this to the rafters?
יש לו תשעה בניינים נוספים - הם כבר פתוחים לקהל הרחב - מלאים עד אפס מקום בחפצים שמתעדים את ההיסטוריה הסינית בת-זמננו.
He has nine other buildings - that are already open to the public - filled to the rafters with artifacts documenting contemporary Chinese history.
אתה נותן החבר"ה הרע להישאר בחיים השנה מילא את בתי הכלא עד עד אפס מקום.
You letting the bad guys stay alive this year has filled the jails up to capacity.
אני שמח שהזמנתם מקום מראש כי, כמו שאתם רואים, אנחנו תפוסים עד אפס מקום.
I'm glad you made your reservations early 'cause, as you can see, we are booked to capacity.
אבל הרקטה היתה מונעת רק שני שלישים עד אפס מקום עבור הבדיקה, וזה לא מספיק כדי לשמור על מסלול יציב.
But the rocket was only fueled two thirds to capacity for the test, which is not enough to maintain a stable orbit.
כמו שאתם רואים אנחנו תפוסים עד אפס מקום.
'cause, as you can see, we are booked to capacity.
מתמלא עד אפס מקום...
The Olympic Center filling to capacity.
אני מצטער, אנחנו מלאים עד אפס מקום
I'm sorry, we are totally full.
כשהיא חוזרת שנהיה ליד עד אפס מקום וכל לפני תה זמן!
When she returns we'll be near to bursting and all before tea time!
הוא מלא, עד אפס מקום.
It's full... all the wayup.
לכן המוחות שלנו מלאים עד אפס מקום.
And that is why our brains are maxed.
הוא מילא את המקום הזה עד אפס מקום.
Filled this place to the rafters.
אנחנו מלאים עד אפס מקום אבל אין משהו קריטי.
We're full up in here, but nothing critical.
גוסטבו מילא את המשאיות עד אפס מקום בתפוחי אדמה, המוצר העיקרי שקולומביה ייבאה מפרו.
Gustavo had the trucks filled to the brim with potatoes, the major item Colombia imported from Peru.
התחרות שלנו תתמלא עד אפס מקום.
Our competition will go through the roof
אני רוצה שהגלרייה תתמלא עד אפס מקום.
And I want that gallery swarming.
גברתי, אמרתי לך בטלפון, אנחנו מלאים עד אפס מקום
Miss, as I told you over the phone, We're completely booked.
דליים הקטנים האלה כאן, הם מלאים בכסף מזומן, עד אפס מקום, כל יום.
These little buckets here, they're filled with cash, up to the brim, every day.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo