הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עד שאני" לאנגלית

הצעות

עמדתי לבכות עד שאני לא יכולתי להיעצר
I was about to cry until I couldn't stop.
לא אפסיק עד שאני אדע שמרקוס איננו.
I will not quit until I know Marcus Fox is gone.
תשארי בחדר ההפסקה עד שאני חוזרת.
You stay in the break room till I get back.
עד שאני אלך לישון ואוריד אותם תחת השמיכה.
Till I go to bed and take them off under the covers.
כדאי עדיין לדבר עד שאני מגיע הביתה.
You better still be talking by the time I get home.
עד שאני אסביר אני אוכל לגלות בעצמי.
By the time I explained, I could find out myself.
ותקני את המבחנים בלטינית עד שאני אחזור.
And correct the Latin tests by the time I get back.
הכנסייה נוהלה ברשלנות עד שאני הגעתי.
The church was run pretty sloppily until I took over.
רק עד שאני אסתדר מבחינה כלכלית.
Just until I get myself on some financially secure footing.
אתה יכול להשגיח עליו עד שאני חוזרת?
Can you keep an eye on him until I get back?
לפעמים הם מבולבלים עד שאני מסבירה להם.
Sometimes they are a bit confused, until I talk to them.
אתה תדאג לסאם עד שאני אסדר משהו
You take care of Sam until I can make arrangements.
כולם חוכמולוגים עד שאני מחטיף להם בשיניים.
Everybody's a smart guy until I bust them in the mouth.
שיישב, אל תגעו בו עד שאני אחזור
Sit him out and don't touch him till I get back.
רק עד שאני מקבל ברווזים שלי ברציפות.
Just until I get my ducks in a row.
זה כסף לישון סאונות עד שאני הופך למבוגר.
It's money to sleep in saunas until I become an adult.
אבל עד שאני אמצא את סטיב האש תהיה מושלמת
But by the time I find Steve the fire'll be just perfect.
אני רוצה את החדר נקי עד שאני אחזור.
I want my room cleaned by the time I return.
אנחנו לא נדע זאת עד שאני לאוכל להתהלך ביניהם בחופשיות.
We'll never know until I can walk freely among them.
תדאג שסטיינברנר לא יקבל אותו עד שאני אחתום עליו.
Make sure Steinbrenner doesn't get it till I sign it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2117. מדויק: 2117. זמן שחלף: 249 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo