הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עובר" לאנגלית

ראה גם: עובר אורח
חפש את עובר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

אני עובר אותך ואת נולדת חובטת בדם.
I pass you and you're born, flailing in blood.
הכבישים צרים, כך עובר רק בסיבובים.
The roads are narrow, so pass only on the turns.
אחד הטבחים ראה אותו עובר בחצר עם שחר
One of the cooks saw him cross the yard at daybreak.
כשאני עובר ליד דלת פתוחה הצליל משתנה.
So when I pass by an open doorway, the sound changes.
האם ברצונך להבליט פריט כאשר הסמן עובר מעליו?
Do you want an item to be highlighted when the cursor moves across it?
שים לב, תוכן שמקורו בתוך Intel אינו עובר ביקורת.
Please note that content originating inside Intel is not moderated.
מתבצעת קריאה לאירוע זה לפני כתיבת הפריט כאשר המשתמש עובר לפריט אחר בתצוגה באמצעות מקש Tab.
This event is called before writing the item when the user has tabbed off the item in a view.
אבל היופי הוא שהכל עובר דרך האינטרנט.
But the beauty is it's all going through the internet,
עובר לעמוד לאחר חזרה לתצוגה הקודמת.
Jumps to a page after going to the previous view.
כל צג של Dell עובר מבחני ביצוע, אמינות ותאימות מקיפים.
Every Dell monitor undergoes exhaustive testing for performance, reliability and compatability.
עבור עובר לעמוד שהוזן לתיבת המיקום.
Go Goes to the page that has been entered into the location bar.
בדיוק קיבלתי קידום כך שאני עובר לפילדלפיה.
I just got a promotion, so I'm moving to Philadelphia.
במקום לפרוש ולעבור לפלורידה הוא עובר לאשראם במומבאי.
Instead of retiring to Florida, he's moving to an ashram in Mumbai.
לא עובר יום מבלי שהיא נמצאת במחשבותיי.
There's not a day that goes by where she isn't on my mind.
כשהזמן עובר, המאפיינים הופכים ברורים יותר.
Now, as it ages, the features become more distinct.
אלוהים, זה מדהים איך שהזמן עובר
God, it is amazing how fast the time goes by.
ולקראת הסוף, כאשר הילד עובר הרבה,
And towards the end, When the child moves a lot.
עובד בחנות לכלי-כתיבה, איזה סוס עובר
Working in a stationery store, a horse walks by:
אז תלוי בצבעים מה שמתחת עובר.
So depending on the paints, what's underneath comes through.
עובר כאילו בין ספורטאים, בנבחרת במסדר, שרביט
Passing as it were between athletes on a relay team, a baton.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12225. מדויק: 12225. זמן שחלף: 225 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo