הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עוד" לאנגלית

חפש את עוד ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

2072
1693
אני אזמין עוד סוכריות ואשים עוד פופקורן במכונה.
I'll order more candy and put more popcorn In the popper.
אין עוד מעבדות, אין עוד ניתוחים, אין עוד כלום.
No more labs, no more analysis, no more nothing.
מה עוד, מה עוד, מה עוד
What else, what else, what else.
לא עוד הפתעות, לא עוד תירוצים, לא עוד הזדמנויות.
No more surprises, no more excuses, no more chances.
עוד בעלי בתים, עוד בעלי מניות, עוד חסכונות...
More homeowners, - more shareowners, more savings...
עוד עבודה, עוד כסף עוד מוניטין.
More work, more money, more prestige.
"עוד קפיצה, עוד קפיצה עוד קפיצה לנשמה"
"More bounce, more bounce more bounce to the ounce"
אין להם עוד כיסויים, לא עוד דיוקנאות למעט בעבור כמה.
They have no more covers, no more portraits except for a couple.
כדי להרוויח עוד כסף ולקנות לך עוד שמפניה.
To make more money, buy you more champagne.
ולאפשר לאנשים לגדל עוד אוכל ולהאכיל עוד אנשים
allowing farmers to grow more food and feed more people.
עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד.
עוד אוהדים, עוד הכנסות עבור ספונסרים ומפרסמים.
More fans, more money for sponsors and promoters.
ואנחנו יכולים להשפיע על עוד 10 תלמידים אם נשיג עוד מתנדב אחד.
And we can impact 10 more students if we get one more volunteer.
ותוך כמה חודשים יגיעו עוד ספינות, עוד אנשים.
And in a few months, there'll be more ships, more men.
הנה עוד משטרה, עוד כתבים או בעלי מניות כועסים.
There's more police, more reporters, or angry stockholders.
ואז עוד שנים חולפותֿ והסרטן מתחיל לגדול.
And then more years pass, and the cancer begins to grow.
וזו ארצות הברית שנעה מכאן, מרוויחה עוד כסף
And this is the United States moving away here, earning more money.
למד עוד אודות התאמה אישית של הזמנות לפגישת Lync.
Learn more about customizing Lync meeting invitations.
מנסה להשתמש באובייקט SPWebPartManager שהושלך ואינו חוקי עוד.
Trying to use an SPWebPartManager object that has been disposed and is no longer valid.
מופע ה-ObjectContext נמחק ולא ניתן להשתמש בו עוד בפעולות שדורשות חיבור.
The ObjectContext instance has been disposed and can no longer be used for operations that require a connection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174146. מדויק: 174146. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo