הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עירוני" לאנגלית

חפש את עירוני ב: הגדרה מילים נרדפות
urban
city
municipal
citywide
metropolitan
city-wide
civic
town
townie
urbanite

הצעות

מאוחר יותר סיימתי תואר בתכנון עירוני.
Later on I got a degree, but urban planning.
ואנחנו פועלים עם מחסור בתכנון עירוני מקיף.
And we are operating with a comprehensive urban planning deficit.
היא הוחנתה על גג מוסך עירוני.
It was parked on the roof of a city garage.
אפגני מנסה לפוצץ אוטובוס עירוני בניו-יורק.
An Afghan tries to blow up a New York City bus.
זה נראה לכם בסדר להרוס רכוש עירוני?
You brats think it's okay to destroy municipal property?
יומן המשמש להדמיה של 'דוח עירוני שנתי' עבור רשויות איטליה.
Journal used for simulation of Annual municipal report for Italian authorities.
הצהרת בריאות ממפקח עירוני בשם טיילר רלסטון?
A clean bill of health from a city inspector Tyler Ralston?
החיים בצפון הפכו אותי לילד עירוני.
Living up north made a city boy out of me.
אז זה אפילו לא על עירוני מול כפרי.
So it's really not even about urban versus rural.
אנו רואים אותו בתור תא עירוני קומפקטי
We think of it as a compact urban cell.
עוני עירוני מרוכז עוד יותר בנקודות הירוקות הקטנות הללו.
Urban poverty is even more concentrated, in these green little dots.
טוב, רואה, אתה הלכת נכון עירוני?
Well, see, you went urban, right?
זו אמירה ימית או דיבור עירוני?
Is that nautical talk or urban speak?
מה דעתך להיות מנהלת של שימור עירוני?
How would you like to be head of urban conservation?
אז הוא פגש איזה בחור באוטובוס עירוני?
So he met some guy on a city bus?
הם מבית גידול עירוני מדהים בסילבר לייק.
They're from this incredible urban growhouse in Silver Lake.
מה אם היית לבחור מישהו יותר בוודאות עירוני?
What if you were to choose someone more definitively urban?
לא משתמשים בהאמרים בתקיפה בשטח עירוני.
You don't use Humvees to attack an urban center.
החבר שלך בחור עירוני אמיתי, נכון?
So, your friend... he's a real city guy?
צעקתי על איזה עובד עירוני בשביל עוד אבני שפה.
I yelled at some city guy for more curb cuts.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 623. מדויק: 623. זמן שחלף: 230 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo