הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עירני" לאנגלית

alert
sharp
observant
vigilant
coherent
on your toes
snooze
aware
conscious
wide awake
vital
sleepy
לדברי רופאיו, סגן הנשיא, עירני וצלול
According to his doctors, the Vice President is alert and oriented.
בשביל ניתוח כזה החולה צריך להיות עירני לגמרי.
For a procedure like this, the patient needs to be fully alert.
עדיף להיות עירני לפני שהבחור השני יבחין בך.
Better look sharp to see the other fellow before he sees you.
היא שומרת עלי עירני למשך היום.
Keeps me sharp for the rest of the day.
"חד, פיקח, עירני"
"Sharp, cunning, observant."
לא, אני רק - ...אני מאוד עירני.
No, I'm just... I'm very observant...
אני יהיה לגמרי עירני כש אנחנו מקבלים את הקלפי מחר.
I'll be totally alert when we get the polling tomorrow.
אולי תבלה פחות מזמנך בשינון מדריכי חניה ויותר זמן בלהיות עירני!
Maybe you should spend less time memorizing parking manuals and more time being alert!
אם לא הייתי עירני, יכולנו להמשיך לחפש אחריו שעות!
If I hadn't been alert, we could've looked for him for hours!
כיצד לחבר צומת חמצן שומר אותך עירני
HOW TO CONNECT A NODE OXYGEN KEEPS YOU ALERT
הפחד שלי מפניו שומר אותי עירני.
My fear of him keeps me alert.
כן, הוא היה עירני ומתמצא.
Yes, he was alert and oriented.
אבל הוא עירני והמצב שלו משתפר...
But he is alert, and he is improving.
טי ג'יי, הישאר עירני שם מאחור.
T.J., stay alert back there.
אני רוצה אותך עירני בשביל המשימה הבאה שלך.
I want you sharp for what you must do next.
תהיה עירני ותקשיב אדוני, איך אתה מוכן לסכין גילוח
Be sharp and listen, mister How are you fixed for blades
אף פעם זה טוב, משאיר אותך עירני
Nerves are good, keep you alert.
למקרה שיקרה משהו, אנחנו צריכים את כל כוח האדם עירני, ולא רדום.
In case anything goes down we need all the manpower alert, not comfortably numb.
עליך לאמן את עצמך להיות עירני למוזר, יוצא דופן, מה שאין לו מקום בכל תמונת נתונה.
You must train yourself to be alert to the bizarre, the unusual, that which has no place in any given picture.
חייבים להיות עירני, אחרת הם ייקחו את חירותנו, ויכלאו אותנו לנצח "נצחין"!
You must stay alert, or they will steal our freedom and lock us up forever und ever.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 215. מדויק: 215. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo