הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עכשיו" לאנגלית

הצעות

עכשיו יש מקום אחד לניהול ביקורת עבור שירותי Office 365 שלך.
Now there's a single place to manage auditing for your Office 365 services.
שאר הרצפה תתמוך במשקל שלך עכשיו.
The rest of the floor will support your weight now.
ישנן שלושה שיחות שנוכל לקבל עכשיו.
There's three types of calls we can get next.
לא שמישהו יכול לעצור אותי עכשיו שספיידרמן מת
Not that anybody could stop me now that Spider-Man's dead.
איך נימצא עכשיו את בריכת הראיה?
How will we ever find the pool of sight now?
ולא נוכל לתת להם לגלות עלייך עכשיו.
And we can't let them find out about you now.
אנחנו מעבירים את הראשון לאנסנאדה עכשיו.
We are transporting the first one right now to Ensenada.
עכשיו, כמובן, זהו הסכם העקרונות.
Now, of course, this is an agreement in principle.
אבל מצאתי אותה ואתה חייב להגיע אליה עכשיו.
But I found her and you have to go to her now.
נראה שאתם זוג מספר שתיים עכשיו.
Well, looks like you guys are the number two - couple now.
עכשיו כשאנו מכירים יש לי וידוי.
Now that we know each other, I have a confession to make.
זה נכון, המשטרה נמצאות בדרכם עכשיו.
That's right, the police are on their way now.
עכשיו אוליבוס יודע שדיברת עם הבולשת.
Olivos now knows you've been talking to the feds.
עכשיו היא חושבת שהיא עדיין לקוחה.
Well, now she thinks she's still a client.
עכשיו זה העניין שנינו חייבים להתחייב.
Now here's the deal, we both have to commit.
עכשיו אנחנו על אותו קו מחשבה.
Now, we're on the same train of thought.
עכשיו הואהרגע להרחבה ואני חייב לתפוס אותו.
Now is the moment to expand and I must grasp it.
עכשיו, אני בעסקי הסכינים, ג"ק
Now, I'm in the knife business, Jack.
עכשיו זה בידי מחלקת המדינה נקודה.
Now it's in the state department's hands, period.
כולנו משפחה עכשיו ואני רוצה לדון בעתיד שלנו.
We are all family now and I want to discuss our future.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 308220. מדויק: 308220. זמן שחלף: 303 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo