הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: על פי
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על" לאנגלית

הצעות

לדוגמה, ניתן ליצור גרפיקה המבוססת על סקיצת עיפרון שצוירה על נייר או על תמונת רסטר שנשמרה בתוכנה גרפית אחרת, אם מייבאים את הגרפיקה ל - Illustrator ועוקבים אחריה.
For example, you can create a graphic based on a pencil sketch drawn on paper or on a raster image saved in another graphics program by bringing the graphic into Illustrator and tracing over it.
אני עושה מחקר על תפקיד בסרט חדש על פרמדיק
I'm doing research for a role in a new movie about pharmacists.
זה על כיף על המיקרופון ולהיות עצמך.
It's about having fun on the mic and being yourself.
אני לא מדבר רק על להקל על הלקוחות
I'm not just talking about making it easier for the customer.
על הימים הקשים שעוברים על המדינה הזו.
About the hard times we're falling on in this country.
רציתי לראות על מקבל אותך על בורות אלקטיבי בבוקר.
Wanted to see about getting you in on an elective VATS in the morning.
אני רוצה להודות לפיונה על המלים החמות על אשתי לעתיד
I'd like to thank Fiona for those charming words about my future wife.
כמו שאמר דוקטור פרלשטיין על לקחת אחריות על הנסיבות.
It's like Dr. Pearlstein said... about taking responsibility for your circumstances.
אני קוראת על התקיפות על המיעוט ההונגרי בסרביה
I'm reading about these attacks on the Hungarian minority in Serbia.
והדברים שהוא אמר על השפעת הקפיטליזם על הרומנטיקה המודרנית...
And the stuff that he's saying about the effect of capitalism on modern romance...
חשבת על הסיפור על בארט בס?
You've been thinking about that story on Bart Bass?
תודה על העזרה וסליחה על הביטול ברגע האחרון.
Thanks for your help, and I'm sorry about the last-minute cancellation.
חשבתי על אישה שטובעת על היבשה.
I was thinking about a woman drowning on dry land.
אני מפוברק סיפור על אינדיאני מטורף על רופף.
I trumped up a story about a crazy Indian on the loose.
אני כבר חושב הרבה על מה שאמרת על לקיחת אחריות על פועל על אינטל השווא.
I've been thinking a lot about what you said about taking responsibility for acting on the false intel.
מחיל דחיסת Flate על כל ההזרמות שאינן מקודדות.
Applies Flate compression to all streams that aren't encoded.
Acrobat שומרת על הקואורדינטות הגאו-מרחביות המוטמעות בקובץ.
Acrobat preserves the geospatial coordinates embedded in the file.
בואי נחשוב על להגן על טיילר דאוני מאימו
Let's first worry about protecting Tyler Downey from his mother.
מסתכלת על התינוקות הבריאים ומרחמת על עצמך.
looking at all the healthy babies, feeling sorry for yourself.
אנשי קנדה שמעו על נצחונך על חיילי מונטנה.
People of Canada have heard of your victory over the soldiers in Montana.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1040814. מדויק: 1040814. זמן שחלף: 1121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo