הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עלה" לאנגלית

חפש את עלה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

361
324
170
161
101
אני חושב שההעתק שהכנתי עלה יותר מזה!
I think the copy I made actually cost more than this!
התרגיל שלך אתמול כמעט עלה לתלמיד בחייו.
Your little stunt yesterday almost cost a fellow student his life.
זה החודש אפריל עלה שגדל רק בתחילת האביב
It's the April rose that only grows In the early spring
הגנתו הראשונית הינה העובדה שהוא נראה כמו עלה.
Its first defense is the fact that it looks like a leaf.
עלה לעיר מיליון דולר רק כדי להשתיק אותו.
Cost the city a million bucks just to make it go away.
הרכיב עלה לי קצת יותר משחשבתי.
The component cost me more than I thought it would.
אתה יודע כמה עלה דלק כשהייתי בגילך?
You know how much gasoline cost when I was your age?
עברנו לקליפורניה כשהספוטניק עלה, ב1957.
We moved to California when Sputnik went up, in 1957.
אבל החלפת דפוס ברגע שרוני עלה עליך.
But you changed your pattern once Ronnie had sniffed you out.
האם השם דיוויס גו עלה במהלך החקירה שלכם
So, did the name Davis Gu come up during your investigation?
ג'וני בוי עלה לאיזה בניין בפינה.
Johnny Boy is up on that building on the corner.
המספר שלך עלה על רשימת השיחות למיס פרחים.
Your number came up on a list of calls to Miss Flowers.
עלה סיבוך בנוגע לאחד המשתתפים החדשים.
A complication has arisen regarding one of the new live-aboards.
עלה בידי לצלם כמה תמונות של האורח.
I was able to take several photographs of the male visitor.
וההסבר שלך שמישהו כנראה עלה על הספינה
and your explanation is that someone must have boarded the boat.
תבררו היכן עלה הנוסע האחרון של הנהג.
Find out where the driver's last fare was picked up.
היא חזרה לכיתה והארנק עלה בלהבות.
She got back to class, and the purse went up in flames.
לכן עלה לספינה, כדי להציל אותי
That's why he went up on the ship, to save me.
עכשיו עלה לפודיום ההוא ושנה את העולם.
Now, get up to that podium and change the world.
הוא עלה לשם בחיפושים אחריי והם תפסו אותו.
He went up there looking for me, and they caught him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7861. מדויק: 7861. זמן שחלף: 252 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo