הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על אנושיים" לאנגלית

חפש את על אנושיים ב: הגדרה מילים נרדפות
superhuman
meta-humans
affect humans
metas
אבל הם לא על אנושיים כמוך...
But they're not superhuman like you.
רק מישהו שמעוניין לדעת איך השגת כוחות על אנושיים.
Just someone who's interested in how you possess superhuman powers.
כאילו היו לו כוחות על אנושיים.
It's like he had superhuman strength!
לאנשים האלה יש כוחות על אנושיים, בסדר?
These people have superhuman powers, all right?
אבותינו לא היה ניסיון עם טכנולוגיה מתקדמת, ולכן הם היו מתארים מבקרים זרים כבעל כוחות על אנושיים בגלל מסגרת התייחסות שלהם.
Our ancestors had no experience with advanced technology, so they would have described alien visitors as having superhuman powers because of their frame of reference.
ולא, לא היינו על אנושיים
And, no, we weren't superhuman.
יש להם כוחות על אנושיים.
They got like superhuman strength.
מה - ...פעוט - ...שמפגין מעשי גבורה על אנושיים מתקשר גם עם פעוטות וגם עם מבוגרים...
A baby who can perform superhuman feats and defend the children of the world.
אני התאמתי את הגדרות ה דנ"א ככה שהפיצוץ לא ישפיע על אנושיים.
I adjusted the DNA setting so that the blast wouldn't affect humans.
לסיסקו יש רשימה ארוכה של על אנושיים לא מזוהים.
Cisco's got a whole list of unidentified metas.
אנחנו עוצרים אנשים על אנושיים בגלל שאנחנו מדענים.
We stop meta-humans because we're scientists.
פיתחתי את השעון הזה כדי לזהות על אנושיים.
I developed this watch to detect meta-humans.
"אתה יצרת אותנו, ה" על אנושיים.
You created all of us metas.
הכל פה כל כך גדול וחדש ומלא ב "על אנושיים".
Everything here is so big and new and filled with meta-humans.
נלחמת בבני אדם על אנושיים עם יכולות הרבה יותר גרועות מאשר זריקת סכינים.
Man, you've fought meta-humans with abilities a lot worse than knife-throwing.
חזיונות של בני אדם על אנושיים, והיה לי אחד כזה ממך.
They're visions of meta-humans, and I had one of you.
אני אחראי על כל ה "על אנושיים" בכדור הארץ 2, למעשה כבר התעלמתי במשך זמן ארוך מדי, אבל עכשיו שאני הולך לעשות משהו בקשר לזה.
I'm responsible for all the Earth-2 meta-humans, a fact I've ignored for far too long, but now I'm doing something about it.
הגבר והאישה האלו היו על אנושיים היד שלו הייתה כמו סכין הרגל שלה הייתה כמו מקדחה
That man and woman were reaLLy superhuman His hand was Like a knife her Leg was Like a driLL
אתם באופן גנטי על אנושיים.
you genetic superhumans.
שהפיצוץ לא ישפיע על אנושיים אבל הייתי בטוח שהקצין הקרומגי.
I adjusted the DNA setting so that the blast wouldn't affect humans.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 27. זמן שחלף: 55 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo