הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על הסף של" לאנגלית

חפש את על הסף של ב: הגדרה מילים נרדפות
on the threshold of
on the cusp of
on the verge of
on the brink of
איזה מזל אנחנו צריכים לעמוד על הסף של זה?
How fortunate are we to be standing on the threshold of it?
בגלל שכולם, וגם אתם עומדים על הסף של איזור הדמדומים.
Because all of them and you are on the threshold of the twilight zone.
נראה כמו בתזמון מושלם, כי אנחנו על הסף של ירח במילואו...
It seemed like perfect timing, because we're on the cusp of a harvest moon...
תראו, אנחנו על הסף של מציאת ורבורג,
Look, we're on the cusp of finding Warburg.
אני על הסף של הזעה כאן?
I am on the verge of perspiring over here.
אני מרגישה שאני כל הזמן על הסף של...
I feel like I'm constantly on the verge of...
אנחנו על הסף של להפיל את מציאות מדומה.
We are on the verge of taking down this virtual reality.
כאילו אני על הסף של שום דבר.
Like I'm on the verge of nothing.
על הסף של חוויה ששינתה את חייה.
On the verge of a life-changing experience.
האפי היה על הסף של שוק אנאפילקטי.
Happy was on the verge of Anaphylactic shock.
אנחנו על הסף של התקדמויות מדהימות, שנולדו מהדחף שלנו לגלות את מסתרי החיים.
We are on the threshold of extraordinary advances, born of our drive to unveil the mysteries of life.
אנחנו על הסף של לבלות ערב מדהים.
We are on the verge of a great evening here.
מה שכתוב כאן, הוא פרסם מונוגרפיה בשנה שעברה בטענה להיות על הסף של יצירת זן חדש של זוחל.
It says here that he published a monograph last year claiming to be on the verge of creating a new species of reptile.
אני ברצינות על הסף של לשיר שירים של קני רוג'רס או לעשות כמה וידויים מביכים.
I am on the verge of singing the Kenny Rogers songbook or making some embarrassing true confessions.
אני חושב שאנחנו ממש על הסף של הזמן בו הרובוטים יהיו נפוצים, ואני חושב שאנחנו בסביבות 1978 או 1980 בשנות מחשבים אישיים, בהם הרובוטים הראשונים מתחילים להופיע.
I think we're sort of on the cusp of robots becoming common, and I think we're sort of around 1978 or 1980 in personal computer years, where the first few robots are starting to appear.
עכשיו העיר שאני ירשתי היתה ממש על הסף של יציאה מהכלכלה הכושלת שלה, ובפעם הראשונה, התחלנו להופיע ברשימות.
Now the city I inherited was just on the verge of coming out of its slumbering economy, and for the very first time, we started showing up on the lists.
לכל התלמידים שמסיימים ללמוד השנה, שהקדישו את כל כולם לעבודה הקשה ההכרחית כדי להגיע ליום הזה, אתם כעת ניצבים על הסף של חייכם הבוגרים.
To all the students of this year's graduating class who have dedicated themselves to the hard work necessary to reach this day you are now standing on the threshold of adult life.
תראו, אנחנו על הסף של מציאת ורבורג, מי, לכל הפחות, הוא אדם של עניין ולכל היותר, סופר נבל מטורף עם כוח לכופף מזל "טים לרצונו.
Look, we're on the cusp of finding Warburg, who, at the very least, is a person of interest and at most, a maniacal super-villain with the power to bend drones to his will.
אתם עומדים על הסף של הקפלה הסיסטינית.
You're at the threshold of the Sistine Chapel.
אתה על הסף של משהו אדיר.
You on the edge of something epic in there.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 56 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo