הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על טבעיים" לאנגלית

חפש את על טבעיים ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

51
מאז שאני וויקי נפגשנו דברים על טבעיים נמשכו אליה.
Ever since Vicki and I met, supernatural things have been drawn to her.
הנמטון הוא בשביל יצורים על טבעיים, נכון?
The Nemeton's a beacon for supernatural creatures, right?
יצורים על טבעיים מרחבי העולם מגיעים הנה.
Supernatural creatures from all over the world are headed here.
הוא נחשב לבית מסתור לנודדים על טבעיים.
It's considered a safe house for supernatural travelers.
הוא לוחם ומומחה ביצורים על טבעיים.
He's a warrior and supernatural creature specialist.
לפעמים יותר קל להסתמך על הסברים על טבעיים מאשר להתעמת עם האמת.
Sometimes it's easier to rely on a supernatural explanation rather than confronting the truth.
גוונדולין צל-לילית האם השתמשת בכוחות על טבעיים כדי לעוור מחצית מהעיר?
Gwendolyn nightshadow, did you use your supernatural powers to blind half this town?
האם יש לך מחשבות טורדניות חוזרות, או פלשבקים מהריגת יצורים על טבעיים?
Do you have disturbing and repeated thoughts or flashbacks of killing supernatural creatures?
אנו מצוידים ייחודי להתמודד עם איומים על טבעיים.
We are uniquely equipped to deal with supernatural threats.
אך לשם כך נדרשו להם עצמים על טבעיים חזקים.
But in order to do so, they required powerful, supernatural artifacts.
כאשר יצורים על טבעיים למות, הם נידונים לבלות צופים לבד לנצח העולם להמשיך בלעדיהם.
When supernatural creatures die, they're doomed to spend eternity alone watching the world go on without them.
הוא שם אותי במצב הרוח לקרוא הרבה סיפורים על טבעיים לאחרונה.
It's put me in the mood to read a lot of supernatural stories recently.
זה מלכודות יצורים על טבעיים במרחב שבו הוא שורף.
It traps supernatural beings in the space where it burns.
טיירן, הממשלה שלנו היא יוצרת חיילים על טבעיים.
Taryn, our government is creating supernatural soldiers.
האשמת אותם שהם ניחנים, בכוחות על טבעיים
You accused them of having supernatural powers,
מפני שליצורים על טבעיים גם יש תדר ייעודי משלהם.
Because supernatural creatures also have their own frequency.
זה מגדלור עבור יצורים על טבעיים.
It's a beacon for supernatural creatures.
כדי להגן על המרתף מפני איומים על טבעיים.
To protect the Vault - against supernatural threats.
הוא אסף קבצים הקשורים לדברים על טבעיים.
He collected files on the supernatural.
"לינקולן היה מוגן על ידי מומחים על טבעיים משלו...
Lincoln was protected by his own supernatural experts...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 101. מדויק: 101. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo