הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על פני הקרקע" לאנגלית

חפש את על פני הקרקע ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
on the surface
on the ground
above ground
at the surface
on land
across the land
to the surface
אני אשאר על פני הקרקע ואמשיך לעבוד עם לאונרדו.
I'll stay on the surface and keep working with Leonardo.
בוודאי יש לפחות 20 אנשים על פני הקרקע.
There must be at least 20 people on the surface.
על פני הקרקע, עוצמת הפגיעה אפילו יותר מרשימה.
Down on the ground, the scale of the impact is even more breath-taking.
ממקומם הדיסקרטי על פני הקרקע הם מתפשטים בעקבות צלו של גזע העץ.
Discreet on the ground, they follow the shade of a tree's trunk.
במקום זאת, מתפרץ גידול מוזר מגופם, שמופיע על פני הקרקע בקיץ.
Instead, a strange growth erupts from their body, appearing above ground in summer.
מה את עושה על פני הקרקע, מורגן?
What are you doing above ground, Morgan?
מצאנו את המעבורת שלכם על פני הקרקע.
We found your shuttle on the surface.
יש לנו גם אינדיקציה מסוימת לסימני חיים על פני הקרקע.
We've also had some indications of life signs on the surface.
הוא אמר שיש לו מידע לגבי תכניות למתקפת טרור על פני הקרקע.
He said he had information about a terrorist attack being planned on the surface.
חללית אחת נשרפה באטמוספרה האחרת התרסקה על פני הקרקע.
One spacecraft burned up in the Martian atmosphere, the other one crashed on the surface.
על פני הקרקע מקבת' הוא על נקמה.
On the surface, Macbeth is about revenge.
בקושי ברחנו מהספינקס על פני הקרקע, נהיה מטרות נייחות במנהרות.
We barely escaped that Sphinx above ground. We'd be sitting ducks in those tunnels.
"מחצית חייו הוא על פני הקרקע מתחמק מטורפים".
It lives half of its life above ground evading predators.
היזהרו, נתקלנו בספינה, עוינת ממקור לא ידוע ואנחנו רואים את הספינה הזו על פני הקרקע
Be aware, we encountered a hostile ship of unknown origin, and we're showing that ship on the surface approximately one kilometer from your position.
שבע נשארה על פני הקרקע כדי לטפל בנערת הונטו הפצועה בשעה שצ'קוטה מטופל במרפאה.
Seven has remained on the surface to tend to the injured Ventu girl while Chakotay's being treated in Sick Bay.
שלחתי את קייט פרילנדר לחקור את המצב בכדה"א החלול, ויש לי רשת של מודיענים על פני הקרקע.
I've had Kate Freelander looking into things down in Hollow Earth, and a network of informants here on the surface.
בינתיים, על פני הקרקע, ג'וי עדיין היתה מעוצבנת כי דרנל לא חשב שהיא נחמדה.
Meanwhile, above ground, Joy was still ticked off that Darnell didn't think she was nice.
אולי כך זה נראה על פני הקרקע אבל זו אומה של ניגודים.
It might seem that way on the surface, but this is a nation of contradictions.
אם תישאר על פני הקרקע הם ימשיכו לצוד אותך עד שתיתפס או תיהרג.
If you stay on the surface, they will continue to hunt you until you're captured or killed.
על פני הקרקע, נראה שיש לי הכל, מלבד ידיד אמת.
On the surface, I seem to have everything... except my one true friend.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo