הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על שחרור רוסיה הגדולה" לאנגלית

הוא חלם על שחרור רוסיה הגדולה.

תוצאות נוספות

הכל למען אדמתנו, אמא רוסיה הגדולה...
All for the sake of our land, the great Mother Russia...
מדוע שלא נודה לאל על שחרור רומא מהצרפתים בחגיגה
Why not thank God for Rome's deliverance from the French with celebration?
הוא דיבר הרבה על שחרור מהפחד.
He talked a lot about freedom from fear.
היא רצחה את בעלך כנקמה על שחרור
She murdered your husband out of revenge for getting
אני מחפש מישהו במשפחה שלך שיחתום על שחרור.
I'm lookin' for somebody in your family to sign a release.
את צריכה לחתום על שחרור מוקדם לכבוד הכתרה.
You need to sign off on early dismissal for the coronation.
הוא רצה לדעת פרטים על שחרור הכלא של הארו.
He wanted to know the details of Harrow's prison release.
זה מעיד על שחרור ישן נחוץ והצורך להתחיל מחדש.
It suggests a release of the old Is necessary to emerge and begin anew.
אתה יודע משהו על שחרור האסירות היום?
You know anything about the inmates processing out today?
הכרטיסים האלו כל-כך טובים שאנחנו צריכים לחתום על שחרור.
These tickets are so good, we have to sign a release.
נכון שיהיה נחמד לחתום על שחרור לצייר הזה?
And wouldn't it be fun to sign a release to that effect?
אני צריך לחתום על שחרור גופתו.
I have to sign a release for his body.
זה מאמר על שחרור עבדים, לא לכידת אותם.
It's an article about freeing slaves, not capturing them.
נקודה שלישית. בקצרה. הוא דיבר הרבה על שחרור מהפחד.
Third point, very briefly. He talked a lot about freedom from fear.
מי אמר שאני רוצה להמליץ על שחרור?
Who says I'd recommend discharge?
אומרים שאת עושה משא ומתן רק על שחרור אשלי.
Word's out that you've only negotiated for Ashley Beck's release.
שמעתי שאתה זה שהורה על שחרור אחי?.
I heard it was you that ordered the release of my brother.
אני רוצה לתבוע אותם על שחרור לא הוגן.
I want to sue them for wrongful termination.
אז, ספרי לי על שחרור מתחים.
So tell me about stress relief.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 119. מדויק: 1. זמן שחלף: 184 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo