הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על שרטון" לאנגלית

חפש את על שרטון ב: הגדרה מילים נרדפות
aground
on the rocks
upon a shelf
south
hit a reef
downhill
stranded
broke down
stranding
ידוע לך משהו על ספינה עמוסת לא-חוקיים שעלתה על שרטון אמש?
Know about a boatload of illegals that went aground?
הספינה שלנו עלתה על שרטון ליד האי הזה לפני 16 שנה.
Our ship went aground on this island 16 years ago.
הצהובונים אומרים כי נישואי אדם פיירפילד עלו על שרטון.
The tabloids say that Adam Fairfield's marriage was on the rocks.
הוא מתמחה בשותפויות עסקיות שעלו על שרטון.
He specializes in business partnerships on the rocks.
זה רק בזבוז זמן" אני מעדיף לשבת על שרטון
It's only a waste of time I'd rather sit upon a shelf
זה רק בזבוז זמן" אני מעדיף לשבת על שרטון אחד נהפך לשניים כשאתה צועק על עצמך
"It's only a waste of time I'd rather sit upon a shelf"One makes two when you're talking to yourself
העסק שלנו אינו על שרטון הוא מנופץ לרסיסים, מהתורן ועד ההגה.
Our business isn't on the rocks, it's smashed to hell, mast to rudder.
נישואין על שרטון, הון בתוך שרטון, שני מניעים חזקים לרצח.
Marriage on the rocks, a fortune in rocks - two strong motives for murder.
אבל היא עלתה על שרטון רחוק יותר בים, בחושפה את הבריטים לפגיעה על ידי האש הטורקית.
But she went aground further out, exposing the British to withering Turkish fire.
הוא העביר אותן על שרטון.
He ran them aground.
הוא העלה אותה על שרטון מה -?
He ran her aground.
היא עלתה על שרטון!
She's aground.
רשויות אמרו ספינת ונצואלה עלה על שרטון הלילה באיילנד הארוך בניסיון לכאורה להברחה עשרות של גברים, נשים וילדים סיניים למדינה
Authorities say a Venezuelan trawler ran aground tonight in the Long Island Sound in an apparent attempt to smuggle dozens of Chinese men, women and children into the country.
בעיקרון, עלינו על שרטון תת-חלל.
Basically, we've run aground on a subspace sandbar.
האונייה שלו עלתה על שרטון באי ממערב לסומטרה.
His ship had run aground on an island way west of Sumatra.
הספינה התנגשה בסלעים ועלתה על שרטון.
The ship slammed into rocks, ran aground.
אולם ללא תמיכת הקהילה הבינלאומית, השיחות עלו על שרטון לפני חג-המולד.
But without the support of the international community, talks broke down by Christmas.
אנחנו עומדים לעלות על שרטון, קפטן.
We're going to run aground, captain.
עלינו על שרטון, אני אומר לכם.
We've run aground, I tell you.
שום דבר לא אומר שהנישואין עלו על שרטון
Nothing says "marriage on the rocks"
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 104. מדויק: 104. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo