הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עמדה" לאנגלית

חפש את עמדה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

זאת הייתה עמדה תוקפנית אבל זה יסתדר.
It was an aggressive position, but it'll work out.
אני חושש שזה עמדה מושלמת בשבילי.
I'm afraid it's the perfect position for me.
לפחות מאז המלחמה תמכנו בכל עמדה נגד תוקפנות.
Since the war, at least, we have supported every stand against aggression.
אני בקומה שמונה עומד לקחת עמדה.
I'm on the eighth floor about to take position.
עמדה הגנתית טובה מושגת במכפלת כוח.
A good defensive position is known as a force multiply.
ואת מציעה לבת שלך עמדה ניהולית?
And now you're offering your daughter an executive position?
אתה מבין שזוהי עמדה מיוחסת וחשובה.
It is, you will understand that, a special and privileged position.
צריך להחזיק בכול עמדה עד לאדם האחרון
'Every position must be held to the last man.
אני שהסתכנתי מנסה לגרום לך עמדה זו.
I stuck my neck out trying to get you this position.
שם סקר הפיצוי החיצוני שמשתתפת בו עמדה.
Name of the external compensation survey that a position participates in.
זה לא עמדה אני רוצה לשים אותך פנימה
This is not a position I wanted to put you in.
שהנאמנות של דיאנה לך עמדה בדרכו.
That Diana's loyalty to you was getting in his way.
בסדר, אנחנו צריכים לנקוט עמדה ולנסוע משם.
All right, we need to take a stand and drive away.
כן, אני חשבתי אולי עמדה...
Yes. I was thinking, perhaps, a position.
המותק הזאת עמדה להזמין אותי לחלב ועוגיות.
That honey was about to invite me up for some milk and cookies.
במקרה שלך הרגשתי שהייתי חייבת לנקוט עמדה.
In your case I felt I had to take a stand.
תפסו עמדה בצד הדרומי של הסכר.
Take up position on the south side of the dam.
ומישהו צריך לנקוט עמדה משום שאנשים פוגעים.
And someone needs to take a stand because people are hurting.
דייזי, היא עמדה ללדת לאחר שעזבת
Daisy. She like went into labor after you left.
כי פראני עמדה ממש לידי כמו עכשיו.
Because Frannie was standing right next to me, just like she is right now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3189. מדויק: 3189. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo