הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ענק" לאנגלית

חפש את ענק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ורק העובדה שלאנשים אכפת עושה הבדל ענק בשבילם.
and just the fact that people care makes a huge difference to them.
וזהו בזבוז ענק של זמן ומשאבים.
and that's a huge waste of time and resources.
ניתן לדמיין אותם כשלוש חוגות על-גבי גלגל ענק.
You can think of them as three dials on a giant wheel.
והחברה היתה ענק האלקטרוניקה הגרמני סימנס.
And that company was the big German electronics giant Siemens.
אני רוצה להראות לכם ג'וק ענק ומגעיל
Come on, I want to go show you a big ugly bug.
אך המילה הזאת יצרה הבדל ענק.
But that one word made a really big difference.
היינו כולנו כמו אטומים בתוך מאיץ-חלקיקים ענק.
We were all like tiny atoms in a huge particle accelerator.
הדבר הזה בטח השאיר עקבות ענק.
Come on, this thing's probably leaving a huge trail.
הבחור כמעט לובש שלט ניאון ענק שאומר "ריטנהאוס"
The guy's practically wearing a giant neon sign that says "Rittenhouse."
כאילו שמישהו הפעיל נשק אלקטרו-מגנטי ענק.
It's as if someone set off a huge electromagnetic weapon.
אז ג'יימס מופיע ואומר שהבחור שקרן ענק.
Then James shows up and says the guy's a huge liar.
זה כמו להיות בתוך פסל ענק פיסת אומנות גיאולוגית.
It's like being inside a giant sculpture, a geological piece of art.
הייתי רוצה לחזור בתור ארנב פלמי ענק.
I'd like to come back as a giant Flemish rabbit.
אני רוצה לעשות שינוי ענק לאנשינו.
I want to make a huge change for our people.
אתה עדיין ענק עבורי, מר דוראן
You're still huge to me, Mr. Duran.
הסרתי רסיס טיל ענק מהכתף שלו.
I removed a huge chunk of shrapnel from his shoulder.
אבל איפה המנגנון הוא צריך להיות ענק?
But where's the apparatus? It would have to be huge.
ושלוש, הוא חייב להילחם"בעכביש ענק במערכה השלישית
And three, he's got to fight a giant spider in the third act.
אני רוצה שתעסיק איש ענק שיעמוד ברקע
I want you to hire a giant to stand in the background
חשבתי שאתה ילד עם דימיון ענק?
I thought you were a boy with a huge imagination?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6317. מדויק: 6317. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo