הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עסקת טיעון" לאנגלית

חפש את עסקת טיעון ב: הגדרה מילים נרדפות
plea deal
plea bargain
deal
plea-bargain
pled down
two-billion
plead out
plea-bargained
אין עסקת טיעון אומרת הימור גבוה, כלומר מניע חזק לרצח.
No plea deal means higher stakes, which means stronger motive for murder.
יש לי חובה חוקית להציג עסקת טיעון זה ללקוח שלי.
I have a legal obligation to present this plea deal to my client.
אולי נחתום אתכם על עסקת טיעון!
Maybe we'll let you plea bargain!
אתה רוצה להיכנס איזושהי של עסקת טיעון.
You want to enter some sort of plea bargain.
עסקת טיעון חלק מהעסקה היה למנות.
Part of the deal was to name her accomplice.
וקבל כל עסקת טיעון שניתן לך.
And you'll take whatever plea bargain we give you.
אנחנו נבקש חנינה, או סוג של עסקת טיעון.
We'll explore amnesty, or some kind of plea bargain.
אז אתה תהיה מרוצה לדעת שהשלג של הולי עסקת טיעון הגיעה דרך.
Then you'll be pleased to know that Holly snow's plea deal came through.
עדיין לא עשה שום דבר, אבל הציעו לו איזו עסקת טיעון.
Did nothing yet, but they offered him some plea deal.
אונס מדרגה שנייה, עסקת טיעון -,לא אכפת לי מה הוא עשה.
Second degree. Plea bargain. l don't care what he did.
חלק מ עסקת טיעון של טד היה שהוא היה מנוע משימוש בכל מכשירי חיבורו לאינטרנט.
Part of Ted's plea deal was that he was barred from using any devices connecting him to the Internet.
בהתחלה התנגדתי לרעיון של עסקת טיעון.
I was against the idea of a plea deal initially.
בשיר הודה במסגרת עסקת טיעון של.
Bashir confessed as part of a plea deal.
אני יודע שלא קל לשקול עסקת טיעון כזאת.
I know it can't be easy to consider a plea like this.
הציעו לה עסקת טיעון והיא דחתה אותה.
They offered her a plea deal, but she turned it down.
אני מאשר להם לסגור עסקת טיעון עם ברילנד.
I'm authorizing them to make the deal with Breeland.
מכיר סיבה אחרת שיציעו עסקת טיעון אחרי נאומי הסיכום?
Know any other reason they would offer a plea deal after a closing argument?
לא מוקדם מדי לשקול עסקת טיעון.
It is not too early to consider a plea.
זה נכון שאתה מקבל עסקת טיעון?
Is it true you're getting a plea bargain?
מר אשר הציק לתוך לקחת עסקת טיעון.
Mr. Asher was bullied into taking a plea deal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 217. מדויק: 217. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo