הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עצמו" לאנגלית

הצעות

הנמוך והרחב מחשיב עצמו למגן השכונה.
Short and wide fancies himself the protector of the neighborhood.
נראה שגייטס שלח עצמו לכלא בכוונה.
Looks like Gates sent himself up the river on purpose.
PropertyValues באוסף הם לקריאה בלבד. השתמש בממשקי API של PropertyValueCollection כדי לטפל באוסף עצמו.
PropertyValues in a collection are read-only. Use PropertyValueCollection APIs to manipulate the collection itself.
בקובץ InCopy מקושר, ניתן לבצע כמעט כל משימה שקשורה לטקסט עצמו.
With a linked InCopy file, you can do just about anything that concerns the text itself.
שגיאה: TypeDef מרחיב את הצאצא של עצמו.
Error: TypeDef extends its own child.
ועכשיו המיזם מתחיל לצמוח בכוחות עצמו.
And now the project is beginning to grow on its own.
407: הבקשה מחייבת הרשאת משתמש. על הלקוח לאמת את עצמו תחילה מול ה - Proxy.
407: The request requires user client must first authenticate itself with the proxy.
גיליתי בפעם הראשונה שהאור עצמו הוא ממשי.
I discovered for the first time that light itself has substance.
הערכה מהכונן עצמו והאם הוא עומד להיפגם לחלוטין
The assessment from the disk itself whether it is about to fail
מתנות הזדמנות עצמו בדיוק כפי שחשדתי.
There you have it. Opportunity presents itself just as I suspected.
תקוותי היחידה שהוא ישתמש באזמל על עצמו.
My only wish is that he turn that scalpel on himself.
זה הפתיע אותי שהוא ביצע חטיפה שכזו בכוחות עצמו.
IT WOULD SURPRISE ME HE MADE A KIDNAPPING LIKE THIS BY HIMSELF.
מספיק כדי שיעשה משהו עם עצמו.
Plenty to help him make something of himself, the way I did.
זה כאילו הרצפה בדיוק פוצצה עצמו.
It's as if the floor just blew itself up.
הדרקון הגדול עף במעגל כורך את הזנב סביב עצמו
The great big dragon flies in a circle, wraps his tail around itself
יתכן שהוא ינצח אולי למרות עצמו.
He may win this, perhaps in spite of himself.
הוא הפך עצמו לסטודנט לאמנות המוות.
He has made himself a student of the art of death.
הוד קדושתו השקיע עצמו בתיאטרון הכפרה.
His Holiness is immersed himself in a theatre of penitence.
מה קרה לגודריק שהוא מקיף עצמו בליצנים?
What's happened to Godric that he surrounds himself with clowns?
הנשף עצמו הוא בערך האמצעי להשגת המטרה.
The dance itself is more like a means to an end.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20165. מדויק: 20165. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo