הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ערמומי" לאנגלית

חפש את ערמומי ב: הגדרה מילים נרדפות
sneaky
cunning
devious
crafty
sly
tricky
slick
shifty
wily
underhanded
foxy
canny
insidious
subtle
artful
dodgy
זה היה לקוח ערמומי, נכון?
That was a sneaky customer, now wasn't it?
זה כמו שאין להם כבוד לתוכניות ערמומי שלנו.
It's like they have no respect for our sneaky plans.
בילי, אתה הזאב ערמומי ומהיר.
Billy, you are the wolf, cunning and swift.
הוכחת את עצמך יותר ערמומי משחשבתי.
You have proven yourself far more cunning than I imagined.
חוקה חלשה היא כיסוי מצוין למוח ערמומי.
A weak constitution is an excellent cover for a devious mind.
אני לא יודע אם זה הוא ערמומי.
I don't know if it's devious.
הפסיכיאטר אמר שהוא ערמומי, אבל סבלני.
The shrink said the old man was cunning and still patient.
ברחת ממחנה העבודה אז אני יודע שאתה ערמומי.
You escaped the work camp, so I know you're cunning.
היא נמצאת ברשימת המאפיינים: ערמומי ומניפולטיבי.
It's on the checklist: cunning and manipulative.
גנבנו ארצות על ידי שימוש ערמומי בדגלים.
We stole countries with the cunning use of flags.
מה באמת מפחיד עליו, זה שהוא ערמומי.
What's truly terrifying about him is he's cunning.
ובכן, הנחש הוא ערמומי כמו האכלנים.
Well, the serpent is cunning, like the Gobblers.
אני סומך רק רומי להיות ערמומי.
I only trust Roman to be cunning.
אתה אסטרטג ערמומי, אכן, נסיך ליקוס.
You're a cunning strategist, indeed, Prince Lykos.
בכל אופן, יש לנו תוכנית חדשה ערמומי.
Anyway, we've got a cunning new plan.
גנב, מסוגל פיזית, ערמומי כפייתי וחסר כל נשמה.
A thief, physically capable, compulsively devious and utterly devoid of soul.
לוקי בסדר, למעשה אתה די ערמומי.
Loki? Okay, actually you're pretty sneaky.
אם בכוונתך לעשות מקום אתה חייב להיות ערמומי.
If you're going to make space you have to be tricky.
הוא קצת ערמומי אם את שואלת אותי
He's a little weasel, if you ask me.
זה אויב ערמומי דוחף אותנו הרחק מאלוהים ומהכתר.
It's a sly enemy pushing us away from God and the Crown.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 894. מדויק: 894. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo