הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עשב" לאנגלית

חפש את עשב ב: הגדרה מילים נרדפות
grass
herb
weed
wheatgrass
seagrass
grazing
herbivore
grasses
herbs

הצעות

הליגה סיפרה לך שנסיים בלאכול עשב?
Did the League tell you we'll end up eating grass?
זה אולי אפשרי לראות אריה אוכל עשב...
It might even be possible to see a lion eating grass...
מתי מישהו ראה אותי מעבדת עשב?
When's anybody seen me cultivate a herb?
את אומרת שהם מגדלים עשב בחלק האחורי של מסעדות עכשיו?
You saying they growing herb in the back of restaurants now?
מה המטרות שמנסה הנמלה להשיג בטיפוס על עלה עשב?
What goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
זהו עשב הפיל שהוא אחד מהצמחים מהירי הגידול בעולם.
This is elephant grass, which is one of the fastest-growing plants in the world.
הנקבה עסוקה באיסוף עשב, אך לא לאכילה
The female is busy collecting grass but not for eating.
קירק ביקש ממני להשיג לו קצת עשב.
Kirk asked me to score him some herb.
הם חיים באושר בבקתות עשב על מוטו.
live happily in grass huts on a motu.
אין עשב או שהם פשוט חלשים.
No grass or they're just weak. First-time mothers.
תגיד הכהן קסרקסס אני לעולם לא להשתמש עשב כגון רעיל.
Tell Priest Xerxes I would never use such a toxic herb.
או כמו דשן טרי בשדה עשב נובל.
Like fresh fertilizer on a field of dying grass.
העיזים אוכלות עשב טרי באביב, נכון ד"ר?
The animals eat fresh grass in spring, right, doctor?
אתה מעז לגנוב את עשב הרוח גנב!
You dare to steal the spirit herb? Thief!
הם פשוט דוהרים ואין כלום חוץ מקילומטרים של עשב.
They just swing up, and it's nothing but miles of grass.
הצמח הזה הוא עשב, והעולם שהוא יוצר הינו באמת ייחודי.
That plant is grass, and the world it creates is truly unique.
הביזונים הגיעו למטרתם, כמות קטנה של עשב קמול.
The bison have reached their goal, a mouthful of withered grass.
שלושת השבועות האחרונים, שנחשפת למאה עשב נדיר ישנים.
The past three weeks, you've been exposed to a rare herb centuries old.
אבל הם יכולים להתרבות רק במספרים כאלו היכן שיש מספיק זרעי עשב זמינים.
But they can only breed in these numbers when there's enough grass seed available.
דבר אחד שעשוי לעזור הוא עשב רוח
The one thing that might is spirit herb
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 717. מדויק: 717. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo