הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פגיעה ישירה" לאנגלית

חפש את פגיעה ישירה ב: הגדרה מילים נרדפות
נראה כי מכוניתה שספגה פגיעה ישירה רקטה השיקה כתף.
It appears that her car took a direct hit from a shoulder launched rocket.
הם ספגו פגיעה ישירה, והאחרים נהרגו.
They got a direct hit, and the others were killed.
פגיעה ישירה אחת נוספת על הרבע האחורי ואנחנו גמורים.
One more direct hit on the back quarter and we're done for.
פגיעה ישירה בחדר האוכל, בבקשה...
Direct hit on the mess hall, if you please.
פגיעה ישירה במחוללי ההגנה האחוריים שלהם.
Direct hit to their aft shield generators.
משגרי הנ"מ שלנו חטפו פגיעה ישירה בסקטור 3.
Our surface-to-air launchers just took a direct hit in sector 3.
פגיעה ישירה במערכות בקרת הירכתיים שלהם.
Direct hit to their aft control systems.
זה מטוס שספג פגיעה ישירה הגה בחזרה.
That plane took a direct hit to the back rudder.
איננו יכולים לשאת פגיעה ישירה נוספת.
We cannot sustain another direct hit.
פגיעה ישירה אל מחולל המגן שלהם.
Direct hit to their shield generator.
בשדה התעופה היקאם, המחסנים ספגו פגיעה ישירה.
At Hickam Field, the barracks sustained a direct hit.
פגיעה ישירה על מגן מטה ההטיה.
Direct hit on the deflector shield...
זו פגיעה ישירה, דלתא אחד, המטרה הופלה.
That's a direct hit, Delta One. Target is down.
זה משום שהוא ספג פגיעה ישירה כשאחד מהכדורים שלכם שרט את בסיס הגולגולת שלה.
That's because it took a direct hit when one of your bullets grazed the base of her skull.
פגיעה ישירה מעלינו, תטגן את מערכת החשמל של הספינה.
Direct hit above us... ship's electrics will be fried.
אני יכול רק להגיד שאין דרך שהמדלג יוכל לספוג אפילו פגיעה ישירה אחת.
Can I just say there's no way the Jumper can take even one direct hit?
פגיעה ישירה ברשת הכח חף מפשע או לא, הוא הולך.
Direct hit to the power grid.
לפי נאס"א, השמש חטפה פגיעה ישירה מכוכב שביט, דבר שגרם לפרץ להבות אש הגדול ביותר אי פעם.
According to NASA, the sun took a direct hit from a comet causing one of the biggest solar flares ever.
אם זה בדרגה 5, כמו שהם אמרו, וזו תהיה פגיעה ישירה, הכל ייעלם עם הרוח בכל מקרה.
If it's a category 5, like they said, and it's a direct hit, then it's all gone with the wind anyway.
נראה שקיבל פגיעה ישירה מהסכין.
Looks like it took a direct hit from the knife.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 120. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo