הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פגישה" לאנגלית

ראה גם: לך פגישה
חפש את פגישה ב: הגדרה מילים נרדפות
meeting
appointment
date
session
rendezvous
audience
encounter
assignation
scheduled
meet up
reschedule
face-to-face
walk-ins
lunch

הצעות

האם ברצונך לשלוח תגובה למארגן של פגישה זו?
Would you like to send a response to the organizer of this meeting?
זוהי פגישה מקוונת של Skype for Business, האפליקציה המקצועית לפגישות ותקשורת שנקראה בעבר Lync.
This is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and communications app formerly known as Lync.
מזהה המשמש את Microsoft Office Outlook לזיהוי ייחודי של משימה או פגישה
An ID used by Microsoft Office Outlook to uniquely identify a task or an appointment
ניתן לסנכרן פעילות משתתף רק לאחר יצירת הקישור עם פגישה ב - Microsoft Outlook.
Attendee activity can be synchronized only after the link is established with a Microsoft Outlook appointment.
אני ידידותי יותר רק אחרי פגישה שנייה.
I don't normally get this friendly till the second date.
הפעולה RemoveItem אינה חוקית עבור הודעת פגישה שהוקצתה.
RemoveItem action is invalid for a delegated meeting message.
'Replied to Organizer' הוא מספר הפעמים שמנויים שלחו הודעות תשובה למארגני פגישה.
Replied to Organizer is the number of times subscribers sent reply messages to meeting organizers.
אין באפשרותך לבטל פגישה אם אינך המארגן.
You can't cancel a meeting if you're not the organizer.
פגישה זו מתרחשת בעבר האם ברצונך להמשיך?
This meeting occurs in the past. Do you want to continue?
הצג את הצגת השקופיות בשיחה או פגישה של Lync.
Present the slide show in a Lync Meeting or conversation.
העמוד מרענן פרטי פגישה מ - Outlook או Lync.
Page is refreshing meeting details from Outlook or Lync.
חסר לנמענים העדכון האחרון של פגישה זו.
The recipients do not have the latest update of this meeting.
כשתקצה פגישה זו, היא תוסר מהסידרה.
When you assign this appointment it will be removed from the series.
האם הזכיר פגישה עם מישהו כאן בדרום-פדרה?
Did he mention anything About meeting someone here In south padre?
לקח לי 3 שבועות לקבוע פגישה עם פבריציו
It took me three weeks to get the appointment with Fabrizio!
אנא קבעי פגישה נוספת עם המזכירה בדרכך החוצה
Please make another appointment with the receptionist on the way out.
להילטון ולי יש פגישה עם המושל הערב.
And Hilton and I are meeting with the governor this evening.
התקשרתי לריבס לספר לו על איזו פגישה בפארק.
I... called Reeves to tell him about some meeting at the park.
העבר מופע פגישה זה או סידרת פגישות זו, או העבר פגישה זו בתבנית iCalendar.
Forward this meeting occurrence or series, or forward this meeting in the iCalendar format.
קבעתי לך גם פגישה עם הקרדיולוג.
I've also made an appointment for you to see a cardiologist.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9474. מדויק: 9474. זמן שחלף: 193 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo