הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פורץ" לאנגלית

burglar
intruder
breaking into breaks into break into
hacking into
broke into
hack
bursting
spurt
erupt
groundbreaking
break in
hacker
safecracker

הצעות

51
44
דודני דינהו הוא פורץ המכוניות המקומי שלנו.
My cousin Dinho is our resident car burglar.
האם אתה מגלה זכר פורץ בבית שלך אתמול בלילה?
Did you discover a male intruder in your home last night?
פורץ תביעות במדי צבא נכנס לביתה וניסה לתקוף אותה.
Claims intruder in military fatigues entered her home and tried to attack her.
אך הערב ראית אדם פורץ לביתנו.
But tonight you saw a man breaking into our house.
בבקשה תאמר לי שאתה פורץ לדירה הזאת.
Please tell me you're breaking into that condo.
השריף תפס אותך בוידאו פורץ לבית של וודי.
Sheriff got you on video breaking into Woody's house.
אני לא פורץ לבית של הבוסית שלי.
I'm not breaking into my boss's house.
עכשיו אתה פורץ למקומות כדי לגנוב סמים?
You're breaking into places to steal drugs now? What? No.
רק שיהיה ברור הוא פורץ לשידור גם ברשתות.
Just to be clear, he's breaking into the networks, too.
אז אתה פורץ לבית של חבר שלך?
So you're breaking into your friend's place?
כך אפשר להתניע מימון לסיוע לפני שהמשבר פורץ.
With that you can actually trigger aid funding before a crisis can happen.
ובכן, תפסנו פורץ נובר במשרד שלך.
Well, we apprehended a burglar rooting' around in your office.
עצרנו פורץ שהודה בשוד בנכס שלך.
We've arrested a burglar who confessed to robbing your property.
כשסיוט-מפלצתי מתעצבן כל הגוף שלו פורץ בלהבות.
When a Monstrous Nightmare gets mad, his whole body bursts into flames.
מצאתי פורץ בזמן שמקיף את המתחם.
I found an intruder while I was circling the perimeter.
תפקחי עין בזמן שאני פורץ את שלך
Just keep an eye while I work on your cell.
מי פורץ לחנות תכשיטים ומשאיר את התכשיטים?
Who breaks into a jewelry store and leaves all the jewels?
העבריין פורץ לרכבים, ורק מזיז אותם למרחק קצר.
The perpetrator breaks into the vehicles and then just moves them a short distance.
בטח, בחור שחור פורץ לקאנטרי קלאב.
Sure, a black guy breaking in to a country club.
שמעתי רעשים חשבתי שזה פורץ או שועל
I heard noises. I thought it was a burglar or coyote.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1402. מדויק: 1402. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo