הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פורצלן" לאנגלית

הבא, גבירותי ורבותי אגרטל פורצלן.
Next up, ladies and gentlemen, a porcelain vase.
כאשר פיצוץ מגיע לעברך, קשה לערער על אמבטיית פורצלן הפוכה.
When an explosion is headed your way, it's hard to argue with an overturned porcelain bathtub.
והוא הציג לנו עם הרבה פורצלן בשנים האחרונות.
And he has presented us with much porcelain in recent years.
זה לא אישי פורצלן זו פוליטיקה.
It's not personal, Porcelain, it's politics.
אני אצטרך אתה יודע שזה פורצלן גרמני ויימאר.
I'll have you know that's German Weimar porcelain.
וויל "שושנת פורצלן עדינה"?
Will... "delicate porcelain Lily"?
אני חושבת שכן פורצלן, הלא כן?
I believe so. Porcelain, wasn't it?
פורצלן, זו הבת שלי, רובין
Porcelain, this is my daughter Robin.
יותר פורצלן ממה שעיניו ראו כל חייו.
More porcelain than he's ever seen.
לא הייתי רוצה לשבור את השיניים האלה כובע פורצלן מושלמות כאשר המיץ פוגע במוח שלך.
I wouldn't want you to break those perfect porcelain cap teeth when the juice hits your brain.
אני מציגה בפניכם את אחיו המפורסם של פורצלן...
I give you Porcelain's famous brother...
ובכן, פורצלן, זה משום שאנחנו הולכים להתחיל בתחרות ריקוד.
Well, Porcelain, because we're going to start with a dance-off.
מה שאני באמת צריכה זה אסלת פורצלן.
What I really need is a porcelain toilet.
פורצלן, וויזי (זמר), יצרתם מפלצת
Porcelain, Weezy, you created a monster.
'פורצלן רומנוביץ ידוע באיכותו יוצאת הדופן.
Romanovich porcelain is famous for its exceptional quality.
בובות פורצלן מזויפות, מסירי כתמים מיוחדים, תמונות גדולות של גורי כלבים אשר חובשים כובעים מצחיקים.
Fake porcelain dolls, magic stain removers, big pictures of puppies wearing funny hats.
פורצלן המתוק והעדין אני יודע שעזרת בגיוס הכספים בעבור העץ בגן הזיכרון לזכרו של פין.
Sweet, gentle Porcelain, I know you were instrumental in raising the funds for the tree in the memorial garden in Finn's honor.
זה בטח מתיש, להקרין כל-כך הרבה בוז כלפי חתיכת פורצלן.
That must be exhausting, projecting that much contempt onto a... onto a piece of porcelain.
במהלך בו הוא הציג אגתה עם תליון פורצלן וחמישה תריסר בנפרד צבעונים לבנים רקמה עטופה בקופסא בגודל של הארון של ילד.
during which he presented Agatha with a porcelain pendant and five dozen individually tissue-wrapped white tulips in a box the size of a child's coffin.
מי זה אם לא, אבא של פורצלן שיכול להיות שיש או שאין לו לב של בבון.
Why, if it isn't Porcelain's dad, who may or may not have a baboon heart.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo