הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: פורצת דרך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פורצת" לאנגלית

burglar
breaks out
breaking into
break into
hack
starts
groundbreaking
hacking into
cutting-edge
break in
thrust

הצעות

אתה תהיה הראשון ללכת כאשר המלחמה פורצת.
You'd be the first to go when the war breaks out.
ראשית פורצת מריבה, ואחר כך עוד.
FIRST THE FIGHT BREAKS OUT, THEN ANOTHER.
ולמה ניקי פורצת למשרד של קוטו איתך?
And why is Nikki breaking into Coto's office with you?
לא הייתי רוצה להיתפס פורצת למוסד צדקה.
Wouldn't want to be caught breaking into a charity.
שאתקשר לשירותי הרווחה ואומר שאת פורצת לביתי ומפגינה התנהגות מאיימת?
Should I call to social services and say - you're breaking into my home and exhibits threatening behavior?
היכן שחיילים נמצאים בלי מפקד הפאניקה פורצת.
Where soldiers are without a commander panic breaks out.
בשביל מה את פורצת לבית של עצמך?
What are you breaking into your own house for?
פורצת אל בניין ממשלתי אחרי שעות העבודה.
Breaking into a government building after hours.
האם היית מודע שהבת שלך נתפסה פורצת לבית של סטיוארט ורוז מנינג?
Are you aware that your daughter was caught breaking into the home of Stewart and Rose Manning?
ואם פורצת מריבה, ללכת ישר על אגוזים או לנקר עיניים החוצה.
And if a fight breaks out, go straight for the nuts or gouge an eye out.
ראיתי את האישה הזאת פורצת למכונית שלך על אחד מהצגים שלי.
I saw this woman breaking into your car in one of my monitors.
פורצת לחדר השינה שלו עם חלוק מתנופף, מפזזת.
Breaking into his bedroom, kimono flying, fiddling.
אל תגידו לי שהצ'קרה שלו פורצת החוצה
Don't tell me that his chakra is leaking out...
השמש פורצת מבעד לעננים ולבסוף הכול מתחבר ביחד.
The sun breaks through the clouds, and finally it all comes together.
כמו גם העובדה שאת פורצת למחשב שלי
They also ought to know that you are still hacking into my computer.
פתאום, היא פורצת לשם בעצמה.
Next thing I know, she jumps the gun and goes in herself.
אנחנו נהיה בשורה האחרונה הגנה מכל פורצת.
We'll be the last line of defense for whatever breaks through.
המשטרה לא פורצת לבתים ופוגעת בחפים מפשע.
The police don't break into houses and hurt innocent people.
מעולם לא ראיתי סערה פורצת במהירות כזאת.
Never in my life have I seen a storm break so fast.
דמיינת שאת פורצת מהלולאה הקטנה והצנועה שלך ולוקחת על עצמך תפקיד גדול יותר?
Imagining yourself breaking out of your modest little loop? Taking on a bigger role?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 314. מדויק: 314. זמן שחלף: 198 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo