הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פחות או יותר" לאנגלית

חפש את פחות או יותר ב: הגדרה מילים נרדפות
pretty much
more or less
give or take
basically
plus or minus
price is right
Ish
sort of kind of or so
practically
roughly

הצעות

הוא פחות או יותר מבוכה לכולנו?
He's pretty much an embarrassment to all of us.
זהו פחות או יותר במרכז העיגול מאחוריי.
That's pretty much in the center of that circle behind me.
תוצאת חיפוש מושלמת פחות או יותר.
It's a perfect search result, more or less.
פחות או יותר הציעו לי לסייע בפגישה.
More or less. I've offered to facilitate the meeting.
נראה שאת בשבוע 12 פחות או יותר.
Looks like you're at about 12 weeks, give or take.
בערך מיליוני קילומטרים בשעה פחות או יותר.
Roughly a million miles an hour, give or take.
פחות או יותר חשוב מאשר בשבילי שאנחנו שותפים?
More or less important than it was for me that we be partners?
פחות או יותר מבחיל מאשר חיים בכלא?
More or less nauseating than the prospect of life in prison?
וזה היה פחות או יותר כאילו יצרנו מכונת מוות
And it was more or less as if we created a doom machine.
איזה יתברר פחות או יותר במקרה.
Which turns out to be more or less the case.
והוכחנו את התפיסה, פחות או יותר.
And we proved the concept, more or less.
פרקנו את הארגזים (פחות או יותר),
We've unpacked the boxes (more or less),
ובמקור זה היה פחות או יותר בעיה מתמטית.
And originally it was a math problem more or less.
יש פחות או יותר 12 טעויות.
there are more or less 12 mistakes.
הוא פחות או יותר במידה שלי.
He is, more or less, my size.
אבל פחות או יותר זה מה שיקרה.
But more or less, this is what will happen,
זהו מודל שאנחנו פשוט מקבלים פחות או יותר ע"י אמונה.
It's a model we just accept pretty much by faith.
ככה פחות או יותר נראו חיי.
That was pretty much what my life was like.
לא פחות או יותר מכל האחרים.
No more or less than any others.
הוא אמר לי פחות או יותר לאכפת עסק משלי.
He pretty much told me to mind my own business.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2563. מדויק: 2563. זמן שחלף: 241 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo