הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פיטורים" לאנגלית

חפש את פיטורים ב: הגדרה מילים נרדפות
dismissal
firing
being fired
lay-offs
getting fired
get your ass fired
severance
wrongful termination
pink slip
layoff
firings
cutbacks
אתה נשמע כמואומנת בפחד של פיטורים.
You sound like a governess in fear of dismissal.
האם זה הדרך המוזר שלך מצביע על פיטורים?
Is that your quaint way of indicating dismissal?
איזה מן פיטורים אתה קורא לזה?
What kind of firing do you call that?
אנחנו יכולים לסמוך על פיטורים ברגע שנחזור לתחנה.
We can pretty much count on being fired as soon as we get back to the precinct.
טוב, זה עדיין עדיף על פיטורים
Well, still better than being fired.
כבודו, עם כל הכבוד, מתן פיטורים יהיה מגוחך.
Your Honor, with all due respect, granting a dismissal would be ludicrous.
זה קצת כמו אני פיטורים, בעצם.
It's a bit like I'm being fired, basically.
ו/או עיכוב של משכורת של יום אחד, או פיטורים מידיים לפי שיקול-דעת המנהל.
And/or the withholding of one day's pay or the outright dismissal at the manager's discretion.
אתם רוצים מטלה או מכתב פיטורים?
you guys want an assignment slip or a pink slip?
פיטר, קיבלת מכתב פיטורים מהעבודה?
PETER, YOU GOT A PINK SLIP AT WORK?
כשהייתי במרתף חשבתי שנבון לפרוש והגשתי פיטורים
When I was in the basement, it made sense to quit.
את יודעת, לוויות, פיטורים, הדברים הרגילים
You know, state funerals, abdications, the usual.
הוא ייתן לכל אחד מכם מכתב פיטורים.
He will give each of you a notice to quit.
אני זה שהמלצתי על פיטורים לצורך התייעלות.
I was the one who recommended that they downsized.
נראה שיש בעיה פיצויי פיטורים של בעלי.
There seems to be a problem with my husband's severance package.
פיטורים זמניים" כנראה הזמנים הטובים חלפו?
Temporary layoff Guess that all the good times are over
ובכן, כפי שאתה יודע, יש בדרך פיטורים רבים
Well, as you know, many layoffs are coming,
מסוג הסיפורים המובילים לשימוע בקונגרס פיטורים המוניים, ספרים וסרטים.
The kind of story that leads to congressional hearings and mass firings and books and movies.
זה תיק פיטורים לא צודקים בעבור לקוח חדש.
It's a wrongful termination case for a new client.
ובלי להזכיר, שיש הקפאת שכירויות, קיצוצי תקציב, פיטורים.
Not to mention, there's a hiring freeze, budget cuts, layoffs...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 213. מדויק: 213. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo