הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פיקוח על נשק" לאנגלית

חפש את פיקוח על נשק ב: הגדרה מילים נרדפות
gun control
arms control
הפוך פיקוח על נשק במרכזו שלך מדינה שלכתובת האיחוד.
Make gun control the centerpiece of your state of the union address.
קבצים אלה קיבלו פיקוח על נשק מדינה הזאת.
Those files got this country gun control.
לא, לא, זה כמו פיקוח על נשק
No no, this is like arms control.
אז, מה אנחנו עושים? ובכן, ראשית, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם פיקוח על נשק, הפיקוח הבין לאומי של טכנולוגיות מסוכנות.
So, what do we do? Well, first of all, we can do a lot more with arms control, the international regulation of dangerous technologies.
הרעיון של פיקוח על נשק הוא גדול עד שתמצא פורץ בבית שלך.
The idea of gun control is great until you find an intruder in your home.
איננו טוענים שיש לנו את התשובות אבל התחלנו להתנסות בדיונים שונים על נושאים מאוד שנויים במחלוקת כמו גזע, פיקוח על נשק, שאלת הפליטים, מערכת יחסים בין האיסלאם לטרור.
We don't claim to have the answers, but we started experimenting with different discussions about very divisive issues, such as race, gun control, the refugee debate, relationship between Islam and terrorism.
תן לי לשאול לשניכם על אלימות אקדח, בגלל אנשים בעיר הזאת מפחדים על התפשטות של נשק, אבל הם חלוקים בדעותיהם לגבי פיקוח על נשק.
Let me ask you both about gun violence, because people in this city are scared about the proliferation of guns, but they're divided over gun control.
כדי לעשות זאת, הוא צריך כדי להצביע על שניכם, כי למרות כל מה שקורה כאן, אתההפרצוף של פיקוח על נשק לעם האמריקאי.
To do that, he needs to point to the two of you, because despite whatever is happening here, you are the face of gun control to the American people.
זה פיקוח על נשק
This is gun control.
תקנות פיקוח על נשק עירוני.
Citywide gun control ordinances.
ובנושא חם כמו פיקוח על נשק, אני מוכן לקבל השקפות שונות כתקפות אבל אפשר להתאחד?
And with gun control, I accept a lot of viewpoints as valid but we can get together on a grenade launcher!
במשך שנים טיפלתי בתיקים דומים בנושא פיקוח על נשק.
I've been actively pursuing cases like this on gun control for... years.
הייתי בעד פיקוח על נשק במשך כל חיי.
No, I've been in the forefront of gun control my entire life.
אני חושב שאני יכול להשתמש בקצת פיקוח על נשק עכשיו!
I think we could use gun control right about now!
זה יעזור לתושבי קולורדו להתעלם מההצבעה של הסנאטור הרפובליקני הזוטר שלהם בעד פיקוח על נשק.
You're asking what would help Coloradans overlook their Republican Junior Senator's vote for gun control.
הוא יהיה דיון פיקוח על נשק.
כאשר בעלך צריך כדי לשמור את אור הזרקורים על פיקוח על נשק...
When your husband needs to keep the spotlight on gun control...
אני בסדר, לא חמוש בעד פיקוח על נשק.
I'm cool, unarmed, pro-gun control.
מה עמדת הממשל שלך על פיקוח על נשק?
What's your administration's position on gun control?
לגאול את הבחור מייסוריו, אל תביני אותי לא נכון, אני בעד פיקוח על נשק
I'd just give anything to put this guy out of his misery. I mean, don't get me wrong. I'm all for gun control...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 39 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo