הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פירורי לחם" לאנגלית

חפש את פירורי לחם ב: הגדרה מילים נרדפות
breadcrumbs
bread crumb
breadcrumb
bread crumbs
זה לא משאיר עדיין פירורי לחם באינטרנט?
Don't those still leave breadcrumbs on the Internet?
כדי להשאיר עקבות של פירורי לחם.
Better leave a trail of breadcrumbs.
אבל איפשהו, החשוד השאיר לנו פירורי לחם.
But somewhere the unsub left us a bread crumb.
וויל תמיד אמר, שאם תוכל, תשאיר פירורי לחם.
Will always say, if you can, you leave a bread crumb.
היא נשכה אותו או הרביצה לו כדי שיישארו לנו פירורי לחם.
She bit him or punched him in the nose, just something to leave us a breadcrumb.
השארתי פירורי לחם על מנת לסמן את דרכי אל החירות.
And left breadcrumbs to mark my way to freedom.
פירורי לחם, תנורים ובתי זנגביל?
Breadcrumbs, ovens, gingerbread house?
הוא משאיר פירורי לחם - שובל לנו ללכת אחריו.
He's leaving breadcrumbs - a trail for us to follow.
אז, עכשיו נוזל שמן מהמכונית וביכולתנו לעקוב אחר שביל השמן כמו פירורי לחם.
so, now the car is leaking oil, and we can follow the oil trail like breadcrumbs.
אז, אנחנו צריכים לראות אם הנזל השאיר שום פירורי לחם כלפי החשוד שלנו
So, we should see if Hansel left any breadcrumbs towards our suspect.
"ערבב פנימה ארבע כוסות של פירורי לחם.
Okay. Stir in four cups breadcrumbs.
הם עקבו אחרי השביל של פירורי לחם בחזרה לביתם.
They folloWed the trail of breadcrumbs back to their house.
זה תמיד רק פירורי לחם עד שזה הופך למשהו יותר.
It's always just breadcrumbs until it becomes something more.
אלי עזב אין דיגיטלי פירורי לחם עבורנו בהמשך, אבל היא הצליחה טעות אחת גדולה.
Ellie left no digital breadcrumbs for us to follow, But she did make one big mistake.
מוציא מעט פירורי לחם, היא תבוא.
Put out some breadcrumbs, she'll come.
פזר את פירורי לחם עם הבשר וחמאה מומסת.
Sprinkle the beef with breadcrumbs, and melted butter.
אבל אני לא חושב שהוא ניסה לעזוב כל פירורי לחם בחוץ עבור מישהו כדי שיעקוב.
But I don't think he was trying to leave any breadcrumbs out there for anybody to follow.
נשרו ממנו פיסות בדרך מחדר השינה לאמבטיה, כמו פירורי לחם.
Pieces of him were torn off from the bed to the bathroom like breadcrumbs.
לחם תירס ונקניקיה או פירורי לחם ואגוזים?
Cornbread and sausage or breadcrumbs and walnuts?
למרבה המזל, הוא משאיר יותר פירורי לחם דיגיטליים מאשר מר לואיס, ולכן יש לי מידע על הטיסה של ריד ליוסטון.
Well, luckily, he leaves more digital breadcrumbs than Mr. Lewis, i.e., I have info on Reid's flight to Houston.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 129. מדויק: 129. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo