הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ואן פלט
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פלט" לאנגלית

output
let out
spit up
spewed
blurted out
ejaculated
printout
went off

הצעות

קביעת אופן ההעברה של נתוני התמונה להתקן פלט PostScript.
Determines the way image data is delivered to a PostScript output device.
מציין רמת תאימות למפענחים בהתקני פלט מסוג PostScript.
Specifies a level of compatibility with the interpreters in PostScript output devices.
שינוי סוג פלט השמע יכנס לתוקף רק כאשר Totem יופעל מחדש.
The change of audio output type will only take effect when Totem is restarted.
אם מסמך לא מציין שם פרופיל של יעד פלט, Distiller משתמשת בערך שנבחר מתפריט זה.
If a document doesn't specify an output intent profile name, Distiller uses the selected value from this menu.
Conversions Ended with Errors הוא מספר ההמרות שנכשלו והחזירו שגיאות ללא פלט.
Conversions Ended with Errors is the number of conversions that failed and returned errors without output.
אפשר יצירת פלט יחיד של קובץ Xap
Enables generation of a single Xap file output.
StandardOutputEncoding נתמך רק כאשר פלט רגיל מנותב מחדש.
StandardOutputEncoding is only supported when standard output is redirected.
זרמי פלט אינם תומכים ב - TypeBuilders.
Output streams do not support TypeBuilders.
באפשרותך ליהנות מצפייה בצג כפול ביציאת פלט דיגיטלי יחידה באמצעות הרכזת לצגים מרובים של Dell מסוג הכנס-הפעל.
Enjoy dual-monitor viewing from a single digital output port with the optional plug-and-play Dell Multi-Monitor Hub.
ב - Illustrator ניתן ליצור מסמכים המיועדים למגוון סוגי פלט.
In Illustrator, you can create documents destined for many different types of output.
לא ניתן לערוך ב - SharePoint Designer את הפעולות המשתמשות בפרמטרים של קלט/פלט או פלט לצורך החזרת נתונים.
The operations which use input/output or output parameters to return data cannot be edited by SharePoint Designer.
תבנית Cineon מאפשרת ליצור פלט בחזרה לסרט צילום מבלי לאבד מאיכות התמונה.
Using the Cineon format, you can output back to film with no loss of image quality.
הפקד אינו מפיק פלט של קובץ ה - Script באמצעות תשתית ScriptManager ASP 4.0.
Your control doesn't output the script using the ASP 4.0 ScriptManager infrastructure.
מספר המסמכים שעבורם פלט הניתוח ריק.
Number of documents for which the parsing output is empty.
כל שיטות פלט הצבע ש - InDesign תומך בהן כרגע הן זמינות.
All of the color output methods that InDesign supports are available.
הקטן את צפיפות רשת ההדפסה של המסמך (התקני פלט מסוג PostScript בלבד).
Decrease the screen frequency for the document (PostScript output devices only).
הטבלאות הבאות מציגות מנהלי מדפסת ושיטות פלט מומלצים לקבלת תוצאות מיטביות ביישומי דפוס למסמכי InDesign.
The following tables list recommended printer drivers and output methods for achieving the best results with post-processing applications and InDesign.
התנסה בשילוב מושלם של פלט באיכות גבוהה והטכנולוגיה הנוחה לשימוש של Dell.
Experience a perfect combination of high-quality output and easy-to-use Dell technology.
פלט הבין ללקומם אותה היה לא טוב.
Realized output to antagonize her was not a good.
מה אם נשתמש הדובר קלטת בתור מפענח פלט.
What if we use the cassette speaker as a output decoder.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1275. מדויק: 1275. זמן שחלף: 176 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo