הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פנדה זנובה" לאנגלית

חפש את פנדה זנובה ב: הגדרה מילים נרדפות
red panda

תוצאות נוספות

הצליל המתוק של אמא פנדה קוראת לבנה.
The sweet sound of a mother panda calling her y oung.
את לא רואה ג'ירפה עם דוב פנדה
I mean, you don't see a giraffe with a panda bear.
באקספרס פנדה עם שתלטן, בסדר?
At a Panda Express with a dominatrix, all right?
אני האחות החדשה פנדה פנדה ג'ונסונס.
I'm new Nurse Fonda, Fonda Johnsons.
ביקשתי בנימוס, ואז פנדה פשט את המכנסיים שלו.
I asked politely, and then panda took his pants off.
לא מהטמה פנדה ומרטין לות"ר קואלה מספרים לכם...
Mahatma Panda and Martin Luther Koala are telling you kids this story - to illustrate...
הסתכלתי על תמונות של דובי פנדה.
I looked at some Pictures of baby pandas.
הקצאת רבע של הקרנות כלפי שימור בית הגידול פנדה?
Allocating a quarter of the funds towards the panda habitat preservation?
אני בכלל לא נראה כמו פנדה.
l don't look like a panda.
רבע שאמור להיות שהוקצה עבור שימור בית הגידול פנדה בטבע.
A quarter of which is supposed to be allocated for the preservation of panda habitat in the wild.
מעולם לא הייתה להם פנדה קודם"
They'd never had a panda before.
מיד אחרי שאתה תגיד לי למה אתה התחממת עין פנדה.
Right after you tell me why you rockin' the panda eye.
וכל השאר יהיו תקועים בפיאט פנדה עד הפרישה.
The rest of these will be stuck in Panda cars till they retire.
פנדה, דיברנו על לצעוק כמו עזים בבית.
Panda, we have spoken about shouting like a goat in the house.
כולם ביחד, פנדה באה ואמילי כבר כאן.
Everyone is together, Panda is coming and Emily's already here.
למי אכפת אם פנדה מתה בגן חיות?
Who cares if a panda dies in a zoo?
מה קורה כשאתה מאכיל בסוכריות מתפוצצות פנדה?
What happens when you feed a panda Pop Rocks?
מי אתה חושב שאתה, פנדה?
Who do you think you are, panda?
אז ישנתי על הספה עם פנדה.
So I slept in the sofa with Panda.
תדמיין דוב פנדה עם הפנים של ריצ'ארד פיינמן.
Imagine a panda bear with Richard Feynman's face on it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7832. מדויק: 0. זמן שחלף: 298 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo