הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פנטזיה" לאנגלית

fantasy
pipe dream
fancy
nonfiction
highlight reel
Fantasia
fantasies

הצעות

ואולי חטיפת הנשים זו דרך להגשים פנטזיה.
And maybe kidnapping these two women is his way to fulfill his fantasy.
לילה לפני ששלחה אותי למיס פנטזיה.
The night before she sent me out with Miss Fantasy.
ובכן, הזדמנות יש לבוא להפוך פנטזיה למציאות.
Well, an opportunity has come up to turn that fantasy into reality.
לכל טיפש יש פנטזיה שהעולם מסתובב סביבו.
Every schmo has the fantasy that the planet revolves around them.
לפי אותה פנטזיה, מיהו אבי האמיתי?
So... according to this fantasy, who's my real father?
ותמיד כילדה היתה לי פנטזיה שמישהו יגיע ויציל אותי.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
ונראה שאני כבר גרוע בכדורגל פנטזיה.
And apparently I am really bad at fantasy football.
בואו נגיד שאני היה להאמין פנטזיה זו.
Let's say I were to believe this fantasy.
אתם מוזמנים מה פנטזיה עוזר לך לישון בלילה, בלש.
You're welcome to whatever fantasy helps you sleep at night, detective.
אנחנו מנסים לשחרר עמיתיך ו-ואתם באים לכאן ספין כמה פנטזיה פרנואידית?
We're trying to free your colleagues and-and you come here and spin out some paranoid fantasy?
נגמר להם ה "פנטזיה האחרונה"
They're all out of "Final Fantasy."
פנטזיה יכולה לשכנע אותנו שמה שאנו מרגישים זו אהבה.
Fantasy can convince us that what we are feeling is love.
אתה עושה אמיתי מה הייתה במשך עשרות שנות פנטזיה.
You are making real what was for decades a fantasy.
ניסיתי אבל זו פנטזיה עם פגם.
I've tried but it's a flawed fantasy.
עכשיו זאת דוגמא מושלמת על פנטזיה מול מציאות.
Now that is a perfect example of fantasy versus reality.
אל תגיד לא הייתה לך פנטזיה ש.
Don't tell you haven't had that fantasy.
בסוף נגלה שאתה פנטזיה נשית קלאסית.
You might be the classic female fantasy.
האם גרסת פנטזיה בחדר האמבטיה מספיק?
Are fantasy version in the bathroom enough?
זה מה שרוצה הקהל: פנטזיה.
That's what people want: fantasy!
ובכן, זאת לא איזו פנטזיה!
Well, this is not some fantasy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1000. מדויק: 1000. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo