הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פנקס" לאנגלית

book
pad
ledger
notepad
notebook
checkbook chequebook
sketchbook
bankbook

הצעות

136
עליך לבחור תיקייה או פנקס כתובות חוקי לפני שתמשיך.
You must select a valid folder or address book before you can move on.
עדכון פנקס הכתובות של Outlook בנתונים מ - Microsoft Dynamics CRM כך שניתן לזהות באופן אוטומטי שמות וכתובות דואר אלקטרוני.
Updates the Outlook Address Book with data from Microsoft Dynamics CRM so that names and e-mail addresses can be automatically resolved.
פנקס ועט, אנשים יחשבו שאני עובדת.
Pad and pen, people will think I'm working.
ג'רמי הוציא את פנקס הרישומים שלו.
Jeremy's got his sketch pad out.
אנחנו רק מתפעלים פנקס זה מההצלחה האחרונה שלך.
We were just admiring this ledger from your latest success.
רק תגיד לי היכן פנקס החשבונות.
Just tell me where the ledger is.
פנקס הכתובות של Microsoft Exchange קיבל מזהה ערך שהוא לא זיהה.
The Microsoft Exchange Address Book was given an entry ID that it did not recognize.
אובייקט MSExchangeAB כולל מוני ביצועים עבור שירות פנקס הכתובות של Microsoft Exchange.
The MSExchangeAB object includes performance counters for the Microsoft Exchange Address Book service.
שירות פנקס הכתובות של Microsoft Exchange אינו זמין.
The Microsoft Exchange Address Book service is disabled.
באפשרותך לבחור את סוג פנקס הכתובות שברצונך להוסיף.
You can choose the type of address book you'd like to add.
ל - Microsoft Office Outlook אין אפשרות להוריד את פנקס הכתובות הלא מקוון שלך.
Microsoft Office Outlook cannot download your offline address book.
מאמת את ההרשאה לסנכרן רשומות אל פנקס הכתובות של Microsoft Dynamics CRM.
Verifying permission to synchronize records to the Microsoft Dynamics CRM Address Book.
ספק MAPI של פנקס כתובות אנשי קשר של Outlook
Outlook's Contact Address Book MAPI Provider
הפץ את פנקס הכתובות המקוון מהספריות הווירטואליות הבאות:
Distribute the offline address book from the following virtual directories:
הצגת פנקס הכתובות של הדואר האלקטרוני לשם הוספת נמענים לשדה עותק
Displays the e-mail address book to add recipients to the Cc field
התקבלה בקשה ליצירת פנקס הכתובות הלא מקוון.
A request was received to generate the offline address book.
הערך 'RpcTcpPort' בשירות פנקס הכתובות של Exchange אינו בטווח המומלץ
Exchange Address Book Service 'RpcTcpPort' value not within recommended range
פנקס הכתובות הלא מקוון מתחבר אל Microsoft Exchange
Offline address book Connecting to Microsoft Exchange
הורד עותק של פנקס הכתובות הכללי.
Download a copy of the Global Address Book.
Outlook עומד להוריד גירסה מלאה של פנקס הכתובות הלא מקוון האם ברצונך להמשיך?
Outlook is about to download a full version of the Offline Address Book. Would you like to continue?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 615. מדויק: 615. זמן שחלף: 638 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo