הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פעולת תגמול" לאנגלית

retaliation
reprisal
retribution
retaliate
retaliating
כותרת התשיעי דורש כי האוניברסיטה להגן עליך מפני פעולת תגמול.
Title IX requires that the university keep you safe from retaliation.
אך שלא לייחוס, הניחוש הכי טוב שלהם הוא פעולת תגמול פוליטית.
but off the record, their best guess is political retaliation.
ובכן, הסירה הזו היא פעולת תגמול לטובת הבידור של מפקד השייטת מארקוב.
Well, this boat is reprisal for the benefit of Squadron Commander Markov's amusement.
זאת פעולת תגמול על מותם של שני שוטרים יפנים שנורו כשהחברה שלך ברחה.
It's reprisal for the death of two Pon cops shot when your girlfriend ran away.
זה נראה כמו פעולת תגמול על הרצח בבית בסן-מרקוס.
This looks like retaliation for the San Marcos house murders.
זאת פעולת תגמול על עסקת ההרואין שהפרענו לה בהלמנד.
It's retaliation for the heroin trade we disrupted in Helmand.
אתה מדבר על פעולת תגמול ליד אוכפי חוק?
You talking retaliation in front of law enforcement?
שנשמור את מייגן קאר כאן כדי להגן עליה מפני פעולת תגמול.
We were keeping Megan Carr here to protect her from retaliation.
ובכן, מעשה כזה מצדיק כל פעולת תגמול אני עשוי לשקול.
Well, such an act justifies any retaliation I might consider.
ואם אפילו תתקדמו לשלבי, התכנון של פעולת תגמול
And if you even get to the planning stages Of retaliation,
כל פעולת תגמול שציפינו לה היא כאין וכאפס לעומת מה שהם מסוגלים לו עכשיו.
Whatever retaliation we were bracing for is nothing compared to what these people are capable of now.
ואם אפילו תתקדמו לשלבי, התכנון של פעולת תגמול אספר לקאדי שהיא איבדה את בית החלומות שלה לשניכם.
And if you even get to the planning stages of retaliation, I will tell Cuddy that she lost her dream place to you two.
שגרירה, את חושבת שייתכן שזאת פעולת תגמול על מעשינו באו"ם?
Ambassador, do you think this could be in retaliation for what you're doing at the UN?
פעולת תגמול גרמנית נגד המורדים.
German reprisal against the Resistance.
הפצצת המתחם היתה פשוט פעולת תגמול על אובדן המטוס שלהם.
Bombing the compound was simply a reprisal for the loss of their plane.
בחול הטובעני של הפשע המאורגן האופציה היחידה היא פעולת תגמול
In the quicksand of organized crime, the only option is retribution.
בסדר, אז אני להסמיך פעולת תגמול מיידית.
All right, then I'm authorizing an immediate retaliatory strike.
הוא מתכנן פעולת תגמול נגד הקריפטונים.
He's planning a countermove against the Kryptonians.
אם להיות כנה, זה היה כנראה פעולת תגמול.
To be honest, it was probably a reprisal.
זו לא הייתה קארמה צדק מחוספס, פעולת תגמול.
This was not karma, rough justice, payback.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 57. מדויק: 57. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo