הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פעם אחת ולתמיד" לאנגלית

חפש את פעם אחת ולתמיד ב: הגדרה מילים נרדפות
once and for all
once and forever
נפטור עצמנו משכמותך פעם אחת ולתמיד!
We rid ourselves of your kind once and for all!
עלינו לעבוד יחד לשים סוף לאלימות בנשק פעם אחת ולתמיד...
We must work together to put an end to gun violence once and for all...
או לסדר את זה פעם אחת ולתמיד.
Or settle this once and forever.
אבל יש לי תכנית כדי לשמור את כל שלך מפני הזרים, פעם אחת ולתמיד!
But I have a plan to keep all of you safe from the outsiders, once and forever!
ויכולה הייתי לטפל בבעיה פעם אחת ולתמיד
And I could handle this problem once and for all.
ואתם תשתחררו ממני פעם אחת ולתמיד.
and you'll be free of me once and for all.
אני מניח ששניכם תוכלו להתעמת פעם אחת ולתמיד.
I guess you two can probably have it out once and for all.
הם חייבים להיות מאומתים ומקובלים פעם אחת ולתמיד.
They have to be verified and accepted once and for all.
אני יוצא מהשיער שלך, פעם אחת ולתמיד
I'm out of your hair, once and for all.
זה יראה לבנג"ו פעם אחת ולתמיד.
This will show Banjo once and for all.
בואו נשלח את הפחדנים האלה פועלים פעם אחת ולתמיד.
Let's send these cowards running once and for all.
זוהי הזדמנות להיפטר של הליגה פעם אחת ולתמיד,
This is a chance to rid ourselves Of the League once and for all,
כמה בשביל להפסיק להשפיל ולהחרים את אימי ולעשות אותה רעייתך הראשונה פעם אחת ולתמיד?
How much to stop humiliating and shunning my mother and make her your first wife once and for all?
עזור לי למוטט את האוהל על הקרקס הזה פעם אחת ולתמיד.
Help me collapse the tent on this circus once and for all.
פעם אחת ולתמיד, הביטוח שלך לא מכסה את זה.
Once and for all, your insurance does not cover this.
הגיע הזמן להוציא אותך מחיי פעם אחת ולתמיד.
It's time to get you out of my life once and for all.
אנחנו חייבים להשתמש בענק כדי לעצור את מכשיר הארמגדון פעם אחת ולתמיד!
We have to use the necklace to stop the Armageddon device once and for all!
למה שלא תגידי לו להתחפף פעם אחת ולתמיד?
Why don't you just tell him to get lost once and for all?
פעם אחת ולתמיד אני רוצה להתנצל.
Once and for all, I want to say I'm sorry.
אני מפיל את המכשול פעם אחת ולתמיד!
I'm bringing down the barrier once and for all!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo