הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פקיד בנק" לאנגלית

bank teller
bank clerk
וכשאני מפקיד את הדבר הזה, אני רוצה לראות אתנשימת פקיד בנק.
And when I deposit this thing, I want to see the bank teller gasp.
פקיד בנק וברוקר מתלמד.
Bank teller and a stockbroker trainee.
כל פקיד בנק ראוי יכול לחפות?
Any good bank clerk can cover up alittle shortage.
כל פקיד בנק ראוי יכול לחפות עלבעיותבספרים, נכון, צ'רלי?
Any good bank clerk can cover up alittle shortage. Isn't that right, Charlie
אתה יודע כמה פקיד בנק מקבל,לא הרבה?
You know how much a bank teller makes?
התאבדות מסתורית, פקיד בנק שברח...
A mysterious suicide, missing person types one...
אני פקיד בנק בסיטון חיסכון הלוואה.
I'm a bank teller at Seaton Savings Loan.
זה היה פקיד בנק שנורה מטווח אפס
It was a-a bank teller shot at point-blank range.
פקיד בנק, חובש, מהנדס,.
A medic, a bank clerk, an engineer.
סקוט האמפל, פקיד בנק בן 24...
Scott Hemple, 24-year-old bank employee...
הוא לא יכול להשאיל מבריידי בריידי מתלבש כמו פקיד בנק.
He can't borrow Bridey's clothes. Bridey dresses like a bank clerk.
מה אתה מתכוון עבודות לא של איגוד כמו מה, פקיד בנק
What do you mean non-union? Like what, a bank teller?
ובכן, כנראה שהיא עדיין רק פקיד בנק ועדיין לא שודדת בנק.
Well, apparently she was still just a bank teller and not yet a bank robber.
כאילו שהוויתור על תפקיד אינדיאנה ג'ונס כדי לשחק פקיד בנק, "בסדרה"לוברן ושירלי, לא היה גרוע מספיק
As if turning down the part of Indiana Jones to play a bank teller onLaverne & Shirley wasn't bad enough,
פקיד בנק משכונת בלגרביה נעלם" "עם הון תועפות?
"Official of bank of Belgravia does it escape with fortune"?
לדעתי, עבודתו של פקיד בנק היא קשה למדי, עם כל הספירות והחזרות.
I just think the job of a bank teller must be so difficult, with all that counting and repetition.
מתדלקת, איש מכירות בחנות סיגרים, פקיד בנק שנתן לו 700 דולר, כנראה משוד בנק.
A gas station attendant, a cigar store salesman, a bank clerk who changed 700 U.S. dollars for him, probably from a bank robbery.
כפי שאתם רואים שמי האמיתי הוא אנרי ורדו ובמשך 30 שנה הייתי פקיד בנק, הגון, עד השפל של 1930 השנה שבה מצאתי את עצמי.
For 30 years, I was a bank clerk, until the Depression of 1930, when I found myself unemployed.
אילו היית שרברב או פקיד בנק
A plumber or a banker, I wouldn't look at!
אני פקיד בנק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo