הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פקיד הקבלה" לאנגלית

desk clerk
receptionist
concierge
front desk
bellman
The desk man
פקיד הקבלה אומר שהיא הגיעה לבד.
Desk clerk says she checked in alone.
פקיד הקבלה אימת שהמטרה בחדר 5.
Desk clerk confirmed our target's in room five.
פקיד הקבלה שלנו רצה לזרוק אותו מהגג.
Our receptionist wanted to throw himself off the roof.
פקיד הקבלה החדש התעלם ממנו.
The new receptionist blanked him.
בסדר, אחרי שנכנסנו למלון, שאלתי את פקיד הקבלה איפה אפשר לקנות מתנות למשפחה שלי.
Okay, after we checked into the hotel, I asked the concierge where I could buy some presents for my family.
פקיד הקבלה אמר לי שהוא דרש להוציא את הטלוויזיה מהחדר שלו, כי הוא מאמין שהרוסים מתבוננים בו דרך המסך.
Concierge told me he asked to have the TV removed from his room 'cause he thinks the Russians are watching him through the screen.
יש לך את פקיד הקבלה תוהה עליי עכשיו.
You've got the desk clerk wondering about me now.
מלון פקיד הקבלה מאפשרת לך אותו בחדר כמוה ביום הרצח.
Hotel desk clerk puts you in the same room as her on the day of the murder.
אחד הסוכנים שלנו הראה התמונה של ג'ולין אל פקיד הקבלה במלון בו כרטיס זהב היה בשימוש.
One of our agents showed Jolene's photo to the desk clerk at the hotel where the gold card was used.
ריאן מנסה לאתר את פקיד הקבלה מאתמול בלילה לראות אם הוא יכול להשיג עוד כמה פרטים.
Ryan's trying to track down the desk clerk from last night to see if he can get some more details.
ופקיד הקבלה שומרת כי וחופשי מכל אספסוף.
And the concierge keeps that clear of any riffraff.
קיבלת את ההודעה בנוגע למה שפקיד הקבלה אומר לי שהיו שתי נשים במלונית?
Did you get my message about the desk clerk telling me that there were two women at the motel?
פקיד הקבלה אמר שכן -
Desk clerk said he did.
אני פקיד הקבלה של אמך.
I'm your mother's receptionist.
גם פקיד הקבלה במלון חשב כך.
The desk clerk at the hotel thought so, too.
אבל חשבתי שאתה יצאת פקיד הקבלה.
But I thought you were dating the desk clerk.
אני אלך לחקור את פקיד הקבלה.
I try to ask the front desk.
השתמשת לפני עשרים שנה פקיד הקבלה.
That's the same joke you tried 20 years ago.
כשהלכתי למלון פקיד הקבלה אמר שהיא הזמינה שירות רכבים.
When I went to the hotel, the clerk said she ordered a car service.
ולא נשכח את פקיד הקבלה שלנו, קייל קיבלהאן.
Not to mention our phony desk clerk, Kyle Kivlahan.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo