הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פקיד קבלה" לאנגלית

receptionist
desk clerk
bank teller
פקיד קבלה הבחין כי דיסנטו נכנס לאולם הנשפים סליירי.
Receptionist just spotted disanto Entering the salieri ballroom.
הוא במקרה לבש מדים של פקיד קבלה כשנרשם?
He wasn't by any chance wearing desk clerk uniform when he checked in?
פקיד קבלה ראה אותו לחתום החוצה.
Desk clerk saw him sign out.
אם אתה מוכרח לדעת פקיד קבלה בבנק הפדרלי הראשון של מנהטן.
If you must know, bank teller at First Federal of Manhattan.
פקיד קבלה "פשוט נשמע כמו עבודה של נשים" אני תמיד מדמיין אישה עושה זאת.
"Bank teller" just sounds like ladiies' work, I always piicture a woman doing that.
מישהו שתואם לתיאור פקיד קבלה את מקדיר נראה בורח מיד לאחר נפילתו של מוקסון.
Someone matching the desk clerk's description of McDeere was seen rushing off just after Moxon's fall.
פקיד קבלה אמר שהוא היה ב ממהר לחדר שלו.
Desk clerk said he was in a hurry to get to his room.
(פקיד קבלה) כן.
(desk clerk) Yes.
מה אם פקיד קבלה בפרינסטון מגלה שאחותי הולכת לבית-ספר ציבורי?
What if an admissions officer at Princeton found out... my sister was going to public school?
למען האמת פקיד קבלה בשטיחי קזולי הקליט ואמר
As a matter of fact, a receptionist at Cazuli Carpeting went on record saying that
האם את לא רצית פקיד קבלה יווני?
Didn't you want a Greek receptionist?
ביום שני, תוכל להיות פקיד קבלה.
Monday, you can go be a bank teller.
הם מצאו פקיד קבלה שעובד במרכז תאי הדואר בפינה, שאומר שהוא השכיר תא לג'יין ביום מותה.
They found a clerk who works at a Mailbox Center around the corner, who says he rented a box to Jane on the day she died.
אני הייתי רק פקיד קבלה, אבל אפילו אני יכולתי לראות שזאת הונאה
I was just a receptionist, but even I could see it was fraud.
מעולם לא שמעתי על אדם המתכנן להיות פקיד קבלה בבנק.
I've never heard of a man settin' out to be a bank teller.
יש לו תואר באתנו-מוזיקולוגיה מאוניברסיטת ווזליאן, אז הוא פקיד קבלה במרפאת שיניים.
He has a degree in ethno-musicology from Wesleyan, so he's a receptionist in a dental office.
אני משרת, אני פקיד קבלה אני נער אורווה.
I'm a butler, I'm a bellhop, I'm a stable boy.
הוא עבד כאן אבל הוא היה פקיד קבלה.
He worked here, but he was a receptionist, a temp.
אני לא רוצה להיות יותר פקידה קבלה.
I don't want to be a receptionist anymore.
פקיד קבלה פשוט זיהה אותו.
An SRO desk clerk just ID'd him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo