הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פרות" לאנגלית

חפש את פרות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
cows cow fruit cattle
manure
heifers
fruity
manatees
fruits
פרות מטיילות בהודו בחופשיות כנשמות מגולגלות.
In india, sacred cows wandered freely As reincarnated souls.
נראה כמו שור תריסר פרות ומספר צעירים.
Looks like a bull, a dozen cows and some juveniles.
אני לא חושבת שיש פרות באזור.
I don't think there's a cow for miles.
כמובן, שאף פעם לא הייתי בחוות פרות קודם
Of course, I've never been on a cow farm before.
ההורים שלי הולכים להגיע אז לך לקנות קצת פרות ושתיה
My parents are going to come here soon so buy some fruit and drinks.
לכן כל עץ שאינו נושא פרות טובים ייכרת ונזרק לתוך האש.
Therefore every tree which does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire.
אביכם אמר שהייתם קצת בסביבת פרות?
Your dad said you've been around cows a little bit?
אנשים נאלצו לשחוט לבד פרות ודברים כאלה.
People used to have to kill their own cows and stuff.
אני הולכת לאכול משהו כמו מליוני פרות
I am going to eat like, you know, millions of cows.
תגיד לו שקיבלנו אדם שרואה פרות.
Tell him we got a man seeing cows up in Sanders' office.
למה לא מודיעים שיש פה פרות?
Why didn't they say there'd be cows here?
אני לא יודעת איך פרות אמורות להישמע.
I'm not really sure how cows are supposed to sound.
אנשים יכולים פשוט להסתובב בחצר ולרעות כמו פרות.
People can just stand around in the yard and graze like cows.
לאורך הדרך הרגנו כמה פרות קדושות.
We've killed a few sacred cows along the way.
מסתבר שאבא שם פרות שנרצחו בהמבורגרים שלנו.
Turns out dad's been putting murdered cows in our hamburgers.
ובמקומות מסוימים אפשר לקנות אותי תמורת פרות.
And in some places, I can be purchased for cows.
ישנם מספר הסברים מדוע חייזרים ירצה להתנסות על פרות
There are several explanations for why aliens would want to experiment on cows.
מדוע בכלל אני מדבר על פרות?
Now why am I talking about cows?
פרות לא יכולות לחיות בלי האפוטרופסים האנושיים. הן מבויתות.
Cows couldn't live without human stewards - they're domesticated.
אין דרך מהירה יותר אילו פרות בטוחות?
Isn't there a faster way to figure out what those cows ate?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1071. מדויק: 1071. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo