הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פרצת אבטחה" לאנגלית

חפש את פרצת אבטחה ב: הגדרה מילים נרדפות
security breach
been a breach
a breach in security
יש פרצת אבטחה בהאנגר נמוך יותר.
There's a security breach in the lower hangar.
היתה לנו פרצת אבטחה ברביע הצפון-מערבי, אמש.
We had a security breach in the northwest quadrant Last night.
יש פרצת אבטחה במערכת.
There's been a breach in the system.
גריימס, הייתה פרצת אבטחה
Grimes, there's been a breach.
זו תהיה פרצת אבטחה
זה רציני פרצת אבטחה, גרנט.
This is a serious Security breach, Grant.
בגלל פרצת אבטחה כזה עלול להיות מסוכן נד כאן ירה.
Because a security breach like this could get nasty Ned here fired.
מה לגבי הבחור האקר ממגזר פרצת אבטחה סיטי?
What about the hacker guy from the Citi security breach segment?
גברתי, יש לנו פרצת אבטחה.
Ma'am, we have a security breach.
פרצת אבטחה אפשרית, האנגר 5.
Possible security breach, hangar 5.
עיתונאי אמר לי שהוא שמע שיש פרצת אבטחה בבית שלך אתמול בלילה?
A reporter told me he heard there was a security breach at your home last night?
אם זה בגלל פרצת אבטחה פיטרסון, אני מבטיח הקובץ שלו נסגר לצמיתות.
If this is because of the Peterson security breach, I guarantee his file has been permanently closed.
את יודעת שזו פרצת אבטחה, שיכולה לגרום להשלכות הרסניות ביותר עבור החברה.
You know that this is a security breach that could have catastrophic ramifications for the Company.
בשל פרצת אבטחה אני מצטער, כולם, אנחנו נשוב ונתכנס מחר.
Due to the security breach, I'm sorry, everyone, we will reconvene tomorrow.
כפי שהסברתי, האדם הצעיר קיבל את המספר שלך כתוצאה מ פרצת אבטחה מצערת.
As I explained, the young man got your number as the result of an unfortunate security breach.
יש לנו פרצת אבטחה, מבנה חניה מזרח!
We have a security breach, east parking structure!
אם יש לנו פרצת אבטחה אחרת, אני צריך לדעת.
If we have another security breach, I need to know.
היד החופשית שניתנה של האדם לשוטט בכל המקום, ותוך 48 שעות יש פרצת אבטחה גדולה!
The man's given carte blanche to wander all over the place, and within 48 hours there's a major security breach!
הם שכרו אותי מפני שיש לך פרצת אבטחה, והם אינם יודעים במי ניתן לבטוח, גברתי.
They hired me because you have a security breach, and they don't know who to trust, ma'am.
בעוד אני להכיר את עצמי עם התיקים הפעילים, אנחנו גם תהיו סוקרים את מה שנראה להיות פרצת אבטחה.
While I familiarize myself with the active case files, we'll also be reviewing what appears to be a security breach.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 101. מדויק: 101. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo