הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פשעי" לאנגלית

ראה גם: מחלקת פשעי
חפש את פשעי ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
crimes crime
transgressions
atrocities
crimey
criminal
sins

הצעות

לא במקרה פשעי שנאה עולים במקביל לתקופות הבחירות.
It is no coincidence that hate crimes rise in parallel with election cycles.
זה לא היה בגלל פשעי כהאקר.
It wasn't because of your crimes as a hacker.
היא הציעה שאעבור לכוח משימה נגד פשעי הצווארון הלבן?.
She suggested that I transfer to a white collar crime taskforce.
הן עשויות להיות מעורבות בסמים, פשעי מחשב?
They - they could be involved with drugs, computer crime?
חרטה על פשעי העבר שהפך לבלתי נסבל?
Remorse for past transgressions that became intolerable?
אני סוכנת באינטרפול במחלקה לחקירת פשעי מחשב.
I'm an intelligence officer for Interpol. Computer Crimes Division.
מה תגובתך לטענות שביצעתם פשעי מלחמה?
What's your comment on the war crimes allegations against...
אתה יודע, פשעי המיסטים שאתם מטייחים.
You know, Fae crimes that you guys have covered up.
ריכזנו את החקירה המוגברת של דורו לפני שהעיד על פשעי מלחמה.
We coordinated the enhanced interrogation of Doro before he testified for war crimes.
כשהתחלנו לחקור אותם הם נראו כמו פשעי מלחמה.
When we started investigating these, they looked like war crimes.
הסכנה הכפולה""של פשעי שנאה
"The double danger of hate crimes."
מחלקת לחימה בטרוריזם יחידת פשעי שנאה.
Joint terrorism task force, hate crimes unit.
האריס בעיקר מאשים אותו בביצוע פשעי מלחמה בקוסובו.
Harris all but accused him of committing war crimes in Kosovo.
אך לא נראו פשעי אלימות מהסוג הזה בעבר.
There haven't been violent crimes of this nature before.
אבל רוב פשעי התשוקה הם פשוט פשע.
But most crimes of passion are actually a crime.
ראיות מאחורי כל פשע, הם מאשימים אותך על פשעי שנאה?
evidence of every crime, They're charging you with a hate crime?
אני עובד בעיקר על פשעי גבול מתוך משרדים בליון.
I work mainly on border crimes out of offices in Lyon.
הטענה החמורה ביותר היא שמספר חיילים ביצעו פשעי מלחמה.
The most serious allegation is that some soldiers committed war crimes.
נחקור את הקיסר באשמת פשעי מלחמה.
We will investigate the Emperor for war crimes.
פשעי שנאה הם בדרך כלל אישיים, אכזריים וסימבוליים.
Hate crimes are usually personal, brutal, and symbolic.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2321. מדויק: 2321. זמן שחלף: 267 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo