הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צוות רפואי" לאנגלית

חפש את צוות רפואי ב: הגדרה מילים נרדפות
medical team
medical personnel
medical staff
med team
EMS
paramedics
a medic
MTs
הרגע הודיעו שישלח צוות רפואי לשכונה הזאת בבוקר.
The radio just said the medical team will be in this neighborhood by morning.
זה יהיה חכם להכין צוות רפואי בכוננות בשביל שניהם.
It would be wise to have a medical team standing by for both of them.
אני מציע שתשלח צוות רפואי להוציא אותו מכאן.
I suggest you send in medical personnel to take him out of here.
אנחנו מקימים מחלקה מיוחדת עבור צוות רפואי וכוח תגובה ראשוני באוניברסיטה.
Now, we're setting up a special ward for medical personnel and first responders at the university.
השגחה מלאה כל הזמן, פעילויות חברתיות צוות רפואי.
Full-time care, social activities, medical staff.
כלומר, בטח גם לא היו מספיק אנשי צוות רפואי.
Which means they probably didn't have enough medical staff either.
יש לנו צוות רפואי עומד ליד.
We've got a medical team standing by.
80% מהטעויות הרפואיות למעשה נגרמו על ידי בעיות תקשורת ותיאום בקרב חברי צוות רפואי.
Eighty percent of medical errors are actually caused by communication and coordination problems amongst medical team members.
צוות רפואי למפלס 24, מסדרון "די"!
Medical team to level 24. Hallway D!
קציני כביש סיור ואנשי צוות רפואי הם בדרך.
Highway Patrol officers and medical personnel are en route.
העתק ש, צוות רפואי ארבע דקות בחוץ
Copy that, medical team four minutes out.
צוות רפואי למפרץ המטען הדרומי יש לכם איש שנפגע
Medical team to the south port cargo hold.
מדברת מייגן דויל, אני צריכה שתשלחו לכאן צוות רפואי.
This is Meghan Doyle. I need a medical team up here right away.
יש שם שלושה אנשי צוות רפואי, כולם אנשים טובים.
There are three medical personnel in there, all good men and women.
יש לנו כאן צוות רפואי מצוין.
We have an excellent medical staff.
מה נעשה עם 80% הנותרים - נעזוב אותם ונגיד "טוב, הם לא צוות רפואי?"
What do we do for the other 80 percent - leave them alone and say, "Well, they're not medical personnel."
סביבה ברמה גבוהה" ".צוות רפואי מיומן"
"Elegant ambience highly qualified medical personnel."
תומאס וודוורד עדיין מטופל בידי צוות רפואי של חיל האוויר אחרי תקרית הרכבת שירדה מהפסים אמש.
Local teacher Thomas Woodward is still being treated by Air Force medical personnel after last night's train derailment.
אבטחה לקומה 25.צוות רפואי לקומה 25.
Security to level 25. Medical team to level 25. Emergency.
(יללות ממשיכה) (קול מוגבר) צוות רפואי, תקשיב.
(Wailing continues) (Amplified voice) Medical personnel, listen up.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 192. מדויק: 192. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo