הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צומת" לאנגלית

ראה גם: צומת לב
חפש את צומת ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אזהרה: הרשימה OptionalProperties עבור צומת זה ריקה.
Warning: The OptionalProperties list for this node is empty.
במסמך כבר יש צומת 'XmlDeclaration'.
This document already has an 'XmlDeclaration' node.
יצאתי מ ההאמר לגלגל עין צומת.
I got out of a Humvee to eyeball an intersection.
העיר הקסומה שלך תהיה צומת הרכבות הכי חשובה בארץ.
Your majestic city will sit as the most important railroad junction in the country.
המכונות השתלטו על צומת מס' 21
ROLAND: The machines have taken Junction 21.
מפריד המחרוזות המשמש בנתיב המוחזר על-ידי המאפיין FullPath של צומת.
The string delimiter used for the path returned by a node's FullPath property.
הארגומנט אינו מוגדר למופע מסוג צומת עץ.
Argument is not set to an instance of tree node type.
ל - XmlWriter אין אפשרות לעבד את הרצף שהוחזר על-ידי השאילתה, מאחר שהוא מכיל תכונה או צומת מרחב שמות.
XmlWriter cannot process the sequence returned by the query, because it contains an attribute or namespace node.
במסמך זה כבר יש צומת 'DocumentElement'.
This document already has a 'DocumentElement' node.
במסמך זה כבר יש צומת 'DocumentType'.
This document already has a 'DocumentType' node.
נראה שה - Xpath אינו מצביע על צומת GI כלשהו בהקשר הנוכחי.
The xpath does not appear to point to any GI node in the current context.
אין אפשרות ליצור את צומת ההירארכיה. הרשומה של ProjActivity שהועברה אינה חוקית.
Hierarchy Node cannot be ProjActivity record passed in is invalid.
לא נמצא צומת עוגן ב - PortalSiteMapProvider.
Can not find anchor node in PortalSiteMapProvider.
צומת מטה-נתונים נדרש כארגומנט הראשון של הפועל.
A metadata node is expected as the first argument of the verb.
מסיר את צומת רכיב ישות המסמך מחבילות ייבוא שנוצרות בגירסה אחרת של Microsoft Dynamics CRM.
Removes the document entity component node from import packages that are generated on a different version of Microsoft Dynamics CRM.
תכונה זו נועדה לסייע לך לבנות ביטויי XPath פשוטים כדי לזהות צומת מסוים או כדי להשתמש באזורים חוזרים.
This feature is designed to help you build simple XPath expressions to identify a specific node or for repeating regions.
מציין כי המשתמש מרחיב צומת של העץ
Indicates that the user is expanding a node of the Tree
העומק שבו מופעל צומת הבסיס של SiteMap.
The depth at which the base node of the SiteMap starts.
לא הייתה אפשרות לאתר אינדקס של צומת. XmlNode אינו קיים ברכיב אב.
Could not find node index. XmlNode does not exist in parent.
פקד העץ אינו כולל צומת במוקד.
The tree control does not have a node on focus.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1524. מדויק: 1524. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo